Turismen på Öckeröarna

Även om jag anser att ingen kommun eller ort kan leva på turism allena och att turism inte kan skapa en levande skärgårdsmiljö så är turism ett bra komplement till lokal industri. I Öckerö kommunen är det också ett lokal komplement till fisket. Samtidigt är turismen beroende av fisket. Försvinner fisket från öarna är det inte längre lika intressant för turister och i vissa fall innebär det avfolkning. Därför måste Öckerö kommun självklart satsa på fisket. En ny hamn på Rörö, möjlighet för fiskindustrier att etablera sig i kommunen (det vore exempelvis bra om Astrid Fiskexport kunde ha sin fabrik i Öckerö kommun istället för på Tjörn).

Men för mig är det uppenbart att Öckerö kommun inte tillvaratar de möjligheter till ökad turistström som finns. På de tre nordöarna, Rörö, Knippla och Hyppeln behöver det skapas fler övernattningsmöjligheter och på andra öar borde kommunen kunna ta tillvara de möjligheter som finns. På östra delen av Björkö, i Bovik och på den utanförliggande Ängholmen låg en av Sveriges största koncentrationer av 1700-talsindustrier, trankokerier och sillsalterier. Öckerö kommun har inte gjort något för att tillvarata denna intressanta historia. Det är i princip omöjligt att hitta information om sillsalterierna och trankokerierna i Bovik och på Ängholmen. Det enda som hittas vid en sökning på nätet är sådant jag skrivit. Det är förstås också nästan helt omöjligt att ta sig till Bovik.

På Kalvsund höll en av Sverige mest kända smugglare till. Ernst Brehmer. Inte mycket har gjorts för att utnyttja detta trots att det är lätt att åka till Kalvsund. Centrala Öckerö är en skam. Det är fragmentiserat och fult. Öckerö kommun behöver skapa en bättre miljö runt Öckerö hamn för att det ska vara intressant för turister. Som det nu är håller en sig därifrån.  Samtidigt måste förstås varvets överlevnad garanteras.

Det borde väl också göra möjlighet att utnyttja de gamla militäranläggningarna som finns på flera öar, men främst på Björkö för att ytterligare öra turismen och utöka antalet saker att se på. När jag var liten var bunkrarna det överlägset mest spännande på Rörö vid sidan av hamnen och jag vet många vuxna som ser militära lämningar som mycket intressant. Nu används de till ingenting eller är bortsprängda. Ett slöseri med sevärdheter.

Det finns bara ett enda ställe där Öckerö kommun gjort något för att det ska vara trevligt för turister. I Hönö-Klåva. Samtidigt är det nästan omöjligt att åka dit om en inte har egen bil och det har inte alla långväga turister. Över en timma på en buss till stora delar genom Göteborgs industriområden är inte direkt det trevligaste sättet att transportera sig på.Trevligare för turister vore om de kunde åka båt hela vägen, eller nästan hela vägen i alla fall. Dessutom vore det vettigt om det fanns färjor mellan skärgårdens två bästa miljöer, Donsö och Hönö-Klåva. Andra miljöer som är trevliga för turister är nordöarna, men inte på grund av något kommunen gjort utan av egen kraft. Men det är långt dit och det tar lång tid att åka (2 timmar mellan centrala Göteborg och Rörö med kollektivtrafik). Därför kan inte truism utgöra den huvudsakliga näringen på de tre nordöarna som det ibland verkar som om politikerna i Öckerö kommun tror.

Två nya färjelinjer vore därför kanske vettigt. Exempelvis Donsö-Styrsö Bratten-(Brännö Husvik-Fotö)-Hönö Klåva och Saltholmen-Styrsö Bratten-(Brännö Husvik-Fotö)-Hönö Heden-Öckerö. Exakt hur de kan gå finns det förstås flera varianter på. Men en förbindelse mellan södra och norra skärgården är som jag ser det ett måste, en självklarhet, en vettig plan. Kanske kan lelle-färjan som idag trafikera Grötö, Kalvsund, Björkö och Öckerö också förlängas till Hjuvik i södra änden eller angöra Lilla Varholmen på vägen samt gå till Hälsö och/eller Burö färjeläge i norra. Sådan saker skulle helt klart göra att turister skulle känna sig mer välkomna och göra besöket i skärgården mer intressant.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!