Öckerö kommuns nordöar – en avfolkningsbygd

Öckerö kommun har ett levande lokalt näringsliv trots att fisket minskat mycket kraftigt i betydelse och i större utsträckning bara finns kvar på Rörö längst i norr, Fotö i söder och i Hönö-Klåva. I mindre utsträckning finns fisket också kvar på Björkö och Öckerö.  Huvuddelen av kommunens invånare i arbetsför ålder pendlar dock till Göteborg för att arbeta. Kommunen och framförallt de öar i norr som drabbats av avfolkning behöver mer sysselsättning lokalt. De avfolkningsproblem som framförallt Hyppeln och Knippla har kräver lokala arbeten och lokal sysselsättning för att kunna lösas. Även Rörö har på sätt och vis samma problem även om fisket där räddat ön från samma befolkningsras som Knippla som inte har nåt fiske kvar och Hyppeln där det kvarvarande fisket är mycket begränsat.

Det går inte att lösa de tre nordliga öarnas problem genom byggande av lyxiga sommarbostäder och bostäder då det det i praktiken är för långt att pendla in till Göteborg. Nya bostäder blir inget annat än sommarbostäder och kommer inte att skapa liv året runt på öarna. En två timmars res är inte något som är hållbart för arbetspendlare i längden. Utan lokal sysselsättning eller tillräckligt med jobb på andra öar inom vettigt pendlingsavstånd så är de tre nordliga öarna dömda till avfolkning. En satsning på turism kan inte lösa de problem som finns. Turism, sommargäster och badgäster är något som bara kan skapa sysselsättning under delar av året. Faktum är dessutom att den ö av de tre som har bäst förutsättningar för turism, dvs Rörö med sitt naturreservat och sitt kvarvarande fiske, är den som minst behöver en utbyggd turism då där finns fler lokala arbetstillfällen än på de andra två.

För att den negativa befolkningsutvecklingen på Nordöarna ska kunna brytas behöver Öckerö kommun satsa på åtgärder som möjliggör sysselsättning lokalt. Det kan betyda en satsning på fisket genom att bygga en ny fiskehamn för Rörös stora fiskeflotta och stora fiskebåtar, att på Rörö bygga bostäder för unga så de kan stanna kvar och bli fiskare och så att skola och daghem kan finnas kvar genom att underlag skapas. En ny fiskehamn möjliggör också en utbyggnad av gästhamnen, men samtidigt bör kanske invånarna på Rörö och Öckerö kommun fundera på om det inte kan behövas en gästhamn till på ön. En satsning på fisket på Rörö kommer också att gynna grannöarna eftersom en expansion av fiskerelaterade verksamheter på Rörö även kan ge sysselsättning till invånare på Hyppeln och Knippla. Byggs en ny hamn dessutom söder om den nuvarande hamnen på Rörö, dvs mellan Hyppeln och Rörö, blir det ju också Hyppelns hamn.

På Rörö, Hyppeln och Knipplas bör det också byggas hotell/vandrarhem eller byggas ut i de fall där det redan finns så att fler turister kan övernatta. För även om turism inte kan utgöra grunden för att en ö ska kunna vara levande året runt är det en bra kompletterande verksamhet som ger arbetstillfällen, i alla fall periodvis. Med övernattningsmöjligheter förlängs säsongen och breddas turistunderlaget så att det inte bara är båtturister som kommer till öarna eller stannar på öarna. Att som Öckerö kommun i sina planprogram tycks tro, att turism, sommargäster och badgäster skapar en levande miljö är dock en illusion. Det skapar bara en levande miljö en liten del av året och döda samhällen resten av året. På samma sätt skapar arbetspendling som kommunen också tycks se som viktigt bara döda och tråkiga sovstäder.

På Knippla är det svårt att skapa arbetstillfällen, utrymmena är begränsade och samma gäller i viss mån Hyppeln. Däremot skulle det vara enkelt för Öckerö kommun att bygga upp ett industriområde på Stuvö (norra delen av Hälsö) runt och söder om Burö färjeläge. På så sätt skulle också Hälsö kunna få tillbaks sin identitet som en liten industriort.  Men samtidigt är det viktigt att det på såväl Knippla, Hyppeln som Rörö skapas områden som är tänkta för verksamhetsutveckling och småföretag. Områden där båtreparationsmöjligheter kan skapas, där swerviceverksamheter, hotell, restauranger och vandrarhem kan skapas. För bara bostäder ger i Nordöarnas falla enbart fler sommargäster, men fortsatta färre permanentboende.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!