Få båtar landar huvuddelen av fisken i Danmark

År 2014 landade 119 danska fiskebåtar 90% av all fisk mätt i volym. Resterande 10% landas av omkring 1 500 båtar. Samma 119 båtar landade dock bara 66% av all fisk mätt i värde.

Denna skillnad beror på att stordriftsfördelar gör att få och stora fiskebåtar fiskar industrifisk som betingar lågt pris per kilo. av landad vikt så står därför få båtar för en mycket större andel än vad det gäller värdet. I det demersala fisket, fisket efter bottenlevande arter, främst torskfiskar, plattfisk och kräfta (jomfruhummer) finns inte några stordriftsfördelar på samma sätt. Värdet per kilo fångst är dessutom mycket högre i detta fiske.

Siffrorna kommer från NaturErhvervsstyrelsen som låtit göra en undersökningen.

Få båtar landar alltså huvuddelen av industrifisken (tobis, brisling, sperling, blåvitling etc) och annan pelagisk fisk som sill och makrill. Exempelvis var det bara 6 danska båtar (varav en svenskägd) som landade NVG-sill (atlantoskandisk sill), 19 (5 svenskägda) som landade Nordsjösill, 13 (5 svenskägda) som landade sill från Skagerak och Kattegatt, 3 från Limfjorden, 19 från västra Östersjön och 7 från östra Östersjön. 10 båtar varav 3 svenskägda landade makrill.

För industrifisket gäller att 49 båtar (varav 1 svenskägd båt) landade brisling (skarpsill) från Skagerak och Kattegatt, 61 båtar (6 svenskägda) landade brisling från Nordsjön, 25 båtar (5 svenskägda) från Östersjön. 118 båtar varav 7 svenskägda landade tobis, 22 (5 svenskägda) landade sperling (vitlinglyra),  3 landade hestemakrel (taggmakrill), 9 (2 svenskägda) blåvitling och slutligen lanade 5 båtar havgalt (trynfisk).

Många, många fler båtar landade bottenlevande fisk oavsett vilket hav vi talar om

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!