Pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2015 – Östersjön

Detta inlägg berör svenska fiskebåtar och företag som är innehavare av individuella överförbara fiskerättigheter inom det så kallade pelagiska systemet. I Östersjön handlar det enbart om sill och skarpsill medan det i Västerhavet omfattar fler arter. Utöver detta så finn en kustkvot en den så kallade Östersjökvoten på, en fri kvot i Bottenhavet och Bottenviken på 10 000 ton. Den senare kvoten ska behandlas i ett separat inlägg. Utöver detta har svenska fiskeriföretag fiskebåtar och fiskerättigheter även i Danmark och Finland vilket också kommer att behandlas i ett annat inlägg

Siffrorna som redovisas gäller per den 3 december och efter kvotbyten. Andelarna och totalmängden motsvarar inte vad fiskebåtarna och företagen äger i grundkvot.

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i västra Östersjön (totalt 1 493 ton), namn, ton, andel, ägare

SIN 50 Laguna, 744, 49,8%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
SIN 602 Courage, 690, 46,2%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB

I övrigt är det ett antal västkustbåtar som har rättighet till mindre än 20 ton vardera. Men ett enda företag hemmahörande i Skillinge innehar i stort sett alla fiskerättigheter på sill i västra Östersjön vid sidan av kustkvoten som är 2 337 ton i östra Östersjön och 591 ton i västra Östersjön. Kustkvoten i västra Östersjön är 50% av den kvot som fördelas i form av individuella överförbara fiskerättigheter.

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i östra Östersjön (totalt 51 972 ton), namn, ton, andel, ägare

GG 207 Torland, 4 435, 8,5%, Torönland HB
GG 330 Carmona, 4 396, 8,4%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 4 274, 8,2%, Ahlma Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 4 194, 8,1%, Fiskeri AB Ginneton
GG 204 Tor-ön, 4 056, 7,8%, Torönland HB
GG 158 Sunnanland, 3 929, 7,6%, Axelsson
GG 438 Clipperton, 3 195, 6,1%, AB Clipperton
GG 229 Bristol, 3 156, 6,1%, Bristol Fiske AB
GG 778 Lövön, 2 877, 5,5%, Lövön AB
GG 218 Västfjord, 2 645, 5,1%, Västfjord Fiskeri AB
GG 500 Vingaskär, 1 849, 3,6%, Vingaskär Fiskeri AB
VY 242 Vestland, 1 772, 3,4%, Pettersson
VK 190 Scanö, 1 590, 3,1%, VK 190 Fiskeri AB
SIN 602 Courage, 1 517, 2,9%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
SIN 50 Laguna, 1 335, 2,6%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
GG 505 Polar, 1 143, 2,2%, Bryngeld Fiskeri AB

Torönland HB har tillgång till totalt 8 491 ton vilket motsvarar 16,3% och Fiskefartyget Courage af Skillinge AB har totalt 2 852 ton  (5,5%). Av alla båtarna på listan är 4 från öst- och sydkusten medan resten är från Göteborgsområdet och södra Tjörn. Båtar från Fiskebäck (inklusive Önnered) har totalt tillgång till 22 031 ton sill i östra Östersjön (42,4%). GG 500 Vingaskär från Styrsö är en av mycket få svenska båtar som fiskar både demersalt och pelagiskt.

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i norra Östersjön (totalt 9 997 ton), namn, ton, andel, ägare

GG 218 Västfjord, 2 652, 26,5%, Västfjord Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 2 364, 23,6%, Torönland HB
GG 207 Torland, 2 363, 23,6%, Torönland HB
GG 229 Bristol, 2 212, 22,1%, Bristol Fiske AB
GG 206 Ahlma, 313, 3,1%, Ahlma Fiskeri AB

Carmona, Lövön och Clipperton har 31 ton vardera och det är alla båtar som har tillgång till sill i norra Östersjön (Bottenviken och Bottenhavet). Torönland HB har tillgång till totalt 4 727 ton sill i norra Östersjön vilket motsvarar 47,3%. Samtliga båtar är från Fiskebäck (inklusive Önnered) utom Bristol och Clipperton. Noterbart är att kustkvoten i norra Östersjön (10 000) är lika stor som den som fördelas via individuella överförbara fiskerättigheter.

Noterbart är att dominanten i Västerhavet, Astrid Fiske AB och GG 764 Astrid inte har någon tillgång till sill i Östersjön. Sannolikt ett resultat av de bytt bort dem. De mindre Röröbåtarna, GG 39 Rossö och GG 840 Svanen har tillgång till 169 respektive 358 ton i Östersjön (allt i östra Östersjön). Sammanlagt har Torönland tillgång till 13 218 ton medan de flesta andra fiskeriföretag har omkring 4 000 – 5 000 ton vardera.

När det gäller tillgång till sill när det gäller den del av den svenska kvoten som fördelas med överförbara fiskerättigheter så har Torönland HB tillgång till mest, totalt 16 307. Astrid Fiske har tillgång till 11 782 ton och är med god marginal tvåa. Inget annat företag är i närheten av dessa två.

Största innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön (totalt 42 752 ton), namn, ton, andel, ägare

GG 204 Tor-ön, 4 124, 9,6%, Torönland HB
GG 158 Sunnanland, 3 960, 9,3%, Axelsson
GG 330 Carmona, 3 702, 8,6%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 207 Torland, 3 620, 8,5%, Torönland HB
GG 206 Ahlma, 3 569, 8,3%, Ahlma Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 3 489, 8,2%, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 2 898, 6,8%, Lövön AB
GG 218 Västfjord, 2 797, 6,5%, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 2 764, 6,5%, Bristol Fiske AB
GG 438 Clipperton, 2 737, 6,4%, AB Clipperton
SIN 602 Courage, 1 393, 3,2%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
GG 505 Polar, 1 134, 2,6%, Bryngeld Fiskeri AB
VY 242 Vestland, 1 076, 2,5%, Pettersson
SIN 50 Laguna, 1 036, 2,4%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB

Torönland HB har tillgång till 7 744 ton vilket motsvarar 18,1% och Fiskefartyget Courage af Skillinge AB har tillgång till 2 429 ton (5,7%). Fiskebåtar från Fiskebäck (inkl. Önnered) har 19 896 ton (46,5%). Kustkvoten för skarpsill i Östersjön är 425 ton.

Om Västerhavet och Östersjön räknas ihop så har Torönland HB tillgång till 7 744 ton skarpsill, Fiskeri AB Ginneton har 6 691 ton och Ahlma Fiskeri 4 941 ton. I övrigt är det inget företag som har över 4 000 ton.

Medan fiskebåtar från Rörö dominerar det svenskflaggade fisket på sill och skarpsill i Västerhavet, dominerar fiskebåtar från Fiskebäck det större fisket i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2015 – Östersjön”

Kommentarer är stängda.