Svenska båtars sillandningar 2015

Sill är för närvarande den viktigaste fisken inom svenskt fiske. Det mesta fiskas i Östersjön och huvuddelen av det går till fiskmjölsfabriker då sill från Östersjön är giftig och bara ska ätas av människor i mycket begränsad mängd. Sill fiskad i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt går huvudsakligen till konsumtion.

GG 206 Ahlma

GG 206 Ahlma. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Landningarna under år 2015 från Skagerak och Kattegatt domineras totalt av en enda båt, GG 764 Astrid. Det är också den största innehavaren av fiskerättigheter för sill i Västerhavet efter att rättighetsbyten (kvotbyten) med andra båtar gjorts. När det gäller sill från Nordsjön är GG 764 Astrid också störst, men inte lika dominerande som när det gäller Skagerak och Kattegatt. Bland de som landat mest från Skagerak och Kattegatt finns också ett par mindre båtar, GG 840 Svanen och GG 683 Rön.

Landad sill från Nordsjön 2015, båt, ton sill, ägare

GG 764 Astrid, 3 019, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 1 896, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 1 721, Båt GG 330 Carmona AB
GG 204 Tor-ön, 1 174, Torönland HB
GG 505 Polar, 1 163, Bryngeld Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 1 061, AB Clipperton
GG 207 Torland, 975, Torönland HB
GG 229 Bristol, 868, Bristol Fiske AB
GG 206 Ahlma, 457, Ahlma Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 429, Axelsson

Landad sill från Skagerak och Kattegatt 2015, båt, ton sill, ägare

GG 764 Astrid, 7 051, Astrid Pelagic AB
GG 218 Västfjord, 1 284, Västfjord Fiskeri AB
GG 840 Svanen, 887, Svanen Fiskeri AB
GG 683 Rön, 825, Alfhild Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 708, Ahlma Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 660, Båt GG 330 Carmona AB
GG 158 Sunnanland, 646, Axelsson
GG 438 Clipperton, 577, AB Clipperton
GG 229 Bristol, 566, Bristol Fiske AB
GG 204 Tor-ön, 510, Torönland HB
GG 778 Lövön, 508, Lövön AB

När det gäller de landningar som hänförs till Svanen är det så att fisket sker tillsammans med GG 39 Rossö (Fiskebåten Rossö HB) som landat 163 ton. Det betyder att det egentligen är så att Rossö fiskat ungefär 525 ton och GG 840 Svanen ungefär 525 ton.

I Östersjön är det mer utspritt med elva båtar som landade mer än 3 000 ton år 2015. Alla båtarna som landat med än 3 000 ton är hemmahörande i Göteborgsområdet förutom två från södra Tjörn, GG 330 Carmona och GG 778 Lövön.

Landad sill från Östersjön 2015, båt, ton sill, ägare

GG 207 Torland, 5 835, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 5 792, Torönland HB
GG 218 Västfjord, 4 880, Västfjord Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 3 951, Axelsson
GG 330 Carmona, 3 851, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 3 821, Ahlma Fiskeri AB
GG 370 Mercy, 3 653, Olofsson
GG 438 Clipperton, 3 612, AB Clipperton
GG 359 Westerö, 3 576, Larsson
GG 229 Bristol, 3 379, Bristol Fiske AB
GG 778 Lövön, 3 353, Lövön AB
GG 203 Ginneton, 2 638, Fiskeri AB Ginneton
SIN 50 Laguna, 2 175, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
SIN 602 Courage, 2 103, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB
GG 500 Vingaskär, 2 089, Vingaskär Fiskeri AB
GE 49 Sette Mari, 1 769, Rederi AB Engesberg
VY 242 Vestland, 1 767, Pettersson
VK 190 Scanö, 1 561, VK 190 Fiskeri AB
GG 505 Polar, 1 143, Bryngeld Fiskeri AB

Två av båtarna, GG 359 Westerö och GG 370 Mercy, fiskar inte med individuella överförbara kvoter (dvs inte inom ramen för det pelagiska systemet) utan på den fria (ej uppdelade) kvoten i Bottenhavet och Bottenviken. Båda de båtarna har torskfisketillstånd i Östersjön. Ingen av dem hör dock till de som landat mest torsk under 2015. Det hela visar dock å vikten av felxibilitet inom fisket. Torskfisket har varit mycket dåligt några år, med dåligt betalt för torksen på grund av dålig kvalitet. det har då funnits möjligheter för båtar att istället fiska sill på de fria kvoten i Bottenhavet och Bottenviken

15 båtar landade mer än 2 000 ton och 19 båtar mer än 1 000 ton. Av de 19 båtarna 5 hemma på Östkusten. En av östkustbåtarna, GE 49 Sette Mari, fiskar inte inom ramen för det pelagiska systemet. Mercy, Westerö, Sette-Mari, Vingaskär, Laguna, Courage, Vestland och Scanö är mindre båtar.

Som en jämförelse kan vi också ta med svenskägda danskflaggade båtars landningar. De fiskar på dansk kvot. Det är bara de båtar som skulle ta plats på ovanstående topplistor som är med.

Danskflaggade svenskägda båtar, landad sill från Nordsjön 2015, båt, ton sill, ägare

S 264 Astrid, 18 479, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 8 592, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 1 661, Themis Fiskeri A/S

Danskflaggade svenskägda båtar, landad NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2015, båt, ton sill, ägare

S 264 Astrid, 1 237, Astrid Fiskeri A/S

Utöver detta skulle också finskflaggade Bryngeldsägda FIN 1125 T Windö och tyskflaggade NC 330 Kristin finnas med på listorna. Men jag vet inte exakt hur mycket de landade. En polsk båt med relativt stora fångster i Östersjön, La Futura, kan eventuellt också vara svenskägd.

Källor till siffrorna är Havs- och vattenmyndigheten samt NaturErhvervstyrelsen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Svenska båtars sillandningar 2015”

Kommentarer är stängda.