Cornelis Vrolijk – pelagiskt fiske och räkor

Cornelis Vrolijk som fiskeriföretag startades 1880 i Scheveningen av Frank Volijk. Efter hans död tog sönerna över företaget NV Vischhandel, Reederij en Ijsfabriek Vrolijk med Cornelis Vrolijk i ledningen.

Andra världskriget kom att innebär en turbulent tid för företaget. Tre av bröderna var medlemmar i nazistpartiet i Nederländerna, NSB, redan innan andra världskriget och den fjärde, Simon Vrolijk, var det under kriget. Företaget kom att under tyskarnas ockupation ha en tysk chef, Fritz Strauch och tre av bröderna, däribland Cornelis Vrolijk, fick lämna företagets ledning. Dess båtar användes aktivt för spionage mot Tysklands motståndare. Efter kriget blev den enda kvarvarande brodern i ledningen för företaget, Simon Vrolijk, internerad för att ha samarbetat med tyskarna.

1951 startade så Cornelis Vrolijk och hans två söner Frank och Bonefaas Vrolijk ett nytt företag i Ijmuiden. Företaget kom snart att fokusera på pelagiskt fiske och införskaffade snabbt en hel del ny modern fabriksutrustning för rensning och filetering av fisk.

2005 bildades det nuvarande företaget då Ägarna av Jaczon BV sålde hela företaget till Cornelis Vrolijk. De allra sista åren har Cornelis Vrolijk och Jaczon samordnats allt mer och det som tidigare såg ut som två samverkande företag är numera bara ett enda företag. Företaget leds idag av den 5:e generationen i familjen Vrolijk.

Jaczon grundades för sin del år 1954 av Jacob van der Zwan i Scheveningen och är också huvudägare i det franska fiskeriföretaget Armement Dhellemmes SA i Concarneau. Det företaget har dock sålt de flesta av sina fiskebåtar.

Förutom att vara en av de stora innehavarna av fiskerättigheter i Nederländerna är Cornelis Vrolijk också en av Storbritanniens största innehavare av pelagiska fiskerättigheter och ett av de större fiskeriföretagen i Frankrike även om de sålt av intressen i en del företag där, exempelvis CFTO och de redan nämnda fiskebåtarna i Dhellemmes, de sista åren. Bolaget som bedriver fiske i England är North Atlantic Fishing Ltd (moderbolaget är North Atlantic (Holdings) Ltd) och i Frankrike är det France Pélagique Sarl.  I Frankrike har företaget också dotterbolaget Klipper Sarl som också är delägare i flera fiskebåtar. France Pélagique Sarl startades 1988 av Cornelis Vrolijk-koncernen och Dhellemmes tillsammans. Koncernen har i år också köpt företaget Seafood Parlevliet (som inte har något med storföretaget Parlevliet & van der Plas att göra).

Koncernstruktur Cornelis Vrolijk 2011.

Totalt finns det 600 anställda i moderbolaget plus de brittiska och franska företagen. Flertalet av deras fiskebåtar är fabrikstrålare men de har också färskfisktrålare, Av de 600 anställda återfinns 100 i landbaserade verksamheter som fiskberedning, försäljning och administration.

Fiskebåtarna i Cornelis-Vrolijk-koncernen ägs i allmänhet av separata dotterbolag till moderbolaget eller till dotterbolaget Jaczon BV. Förutom i Nordostatlanten så fiskar Cornelis Vrolijk också i västafrikanska vatten.

Moderbolaget i Cornelis Vrolijk-koncernen är Cornelis Vrolijk Holding BV. Detta företag äger 50%av Vroko International Holding BV som har en mängd dotterbolag och intressebolag. Dessa företag sysslar med fiskhandel och äger fiskfabriker. De andra 50 procenten i Vroko International ägs av E.J. Koppers Holding BV. Det viktigaste dotterbolaget till Vroko är Primstar BV (varumärket Prim7Stars) som säljer fiskprodukter från flera intressebolag där det viktigaste är Atlantic Shrimpers Ltd i Nigeria i vilket Vroko-koncernen äger 50%. Atlantic Shrimpers har ett stort antal fiskebåtar och köper från fler, totalt handlar det om 70 fiskebåtar som varje år fångar omkring 3 500 ton räkor. Totalt har Atlantic Shrimpers omkring 1 300 anställda i fiskeri och fiskberedningsverksamhet (räkor). I kontrakterade fiskebåtar och kringföretag sysselsätts enligt företagets hemsida omkring 5 000 personer. Förutom räkor fångar Atlantic Shrimpers fiskebåtar också krabba, hummer och olika fiskarter. Fisket bedrivs med bottentrål.

Vroko-koncernen (Primstar) har försäljningsbolag i Kina med flera länder och bedriver dessutom räkodling i Ecuador, i företaget Agromarina, och i Nigeria. I Mexico finns företaget Grupo Pecis SA de CV som ägs till 30% av Vroko International. Grupo Pecis verkar inte syssla med fiske och har i alla fall haft över 200 anställda. Cornelis Vrolijk och Primstar deltar också i utvecklingsarbete av räk- och fiskodlingar i Burma.

Totalt finns det omkring 2 000 anställda i företag som Cornelis Vrolijk-koncernen äger helt eller delvis.

E.J. Koppers verkar ägas av Eddie Koppers och inkluderar förutom företagen i Vroko International också fiskhandelsföretaget Welmar Europe BV som i sin tur äger eller har intressen i Fiord i Frankrike, Pyramid Pacific Hong Kong,  Welmar Pacific i Seattle, USA och 50% i Gambastar i Spanien. Welmar är också tillsammans med Vroko ägare av China Starfish i Hong Kong och Kina. Företagsgruppen har också intressen i Agromarina och Frescomar i Ecuador.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!