Nederländska storföretag har skrivit avtal med Greenpeace

Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA) har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Greenpeace. Det gemensamma målet är ett hållbart pelagiskt fiske (exempelvis sill- och makrillfiske) samt en sund balans mellan fiske och havsmiljö.

PFA kommer inte att fiska i ännu ofiskade områden i Arktis och Antarktis och representanter för Greenpeace och PFA uttrycker i svallande ordalag sin tillfredsställelse med avtalet:

”This is an important step for sustainable fisheries. We have agreed that PFA will not enter into fishing in the Arctic and Antarctic areas. We also will cooperate on the improvement of fisheries management of pelagic resources. We are happy to support the PFA in achieving these ambitions”, says Sylvia Borren, departing director of Greenpeace.

Gerard Balsfoort of the PFA: ”It is unique in the world that Greenpeace and the fishing industry have agreed to collaborate this way. We have come to a sound set of agreements on issues such as the collection of scientific data and on how to contribute to an effective regional fisheries management in West Africa. I consider this as very positive and as a recognition of our efforts and our ambitions expressed in this MoU. This is important for fishermen, marine nature and a sustainable future.”

Samförståndsavtalet erkänner PFA:s ledande roll vad det gäller:

  • för insamlingen av vetenskapliga uppgifter och vetenskaplig forskning om pelagiska resurser, undvika bifångst, förbättra selektivitet och minska inverkan på det marina ekosystemet, och
  • för att konstruktivt bidra till effektiv hantering av fisket i alla regioner där
    medlemmar av PFA har en pelagisk fiskeriverksamhet.
  • båda parter enades också om att PFA:s medlemsföretag ska avstå från att fiska i fram till nu ofiskade områden i Arktis och Antarktis och att arbeta tillsammans för att förbättra det regionala fiskeriet i Västafrika.

PFA och Greenpeace kommer att ha en dialog om alla frågor som anges i samförståndsavtalet under de tio år som utgör avtalstiden.

I praktiken betyder avtalet mycket lite. PFA och de tre stora nederländska fiskeriföretagen, Parlevliet & van der Plas, Cornelis Vrolijk och Willem van der Zwan & Zonen som utgör basen för organisationen ägnar sig nästan uteslutande åt pelagiskt fiske. Något större sådant fiske har aldrig bedrivits i arktiska och antarktiska områden och det har aldrig varit aktuellt med en ökning av detta. PFA har aldrig fiskat i dessa områden och har sannolikt inte haft några planer på att göra det. I Västafrika står PFA och dess medlermsföretag för en mycket liten del av fisket, en del som dessutom minskat. Det har alltså inte varit några problem för PFA att skriva på avtalet då det i praktiken inte alls påverkar deras verksamhet.

Förutom de tre nämnda företagen är också nederländskt ägda men brittiska företaget Interfish Ltd medlem i PFA. Övriga företag som förekommer som medlemsföretag är dotterbolag till de andra företagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!