Fiskeriföretagare bland Norges rikaste

Norge rikaste person är enligt tidningen Kapital redaren John Fredriksen. Han äger dessutom Norges största företag i fiskbranschen, laxodlingsföretaget Marine Harvest. Hans förmögenhet 2015 anges av tidningen till 97 miljarder norska kronor.

På 9:e plats hittar vi en annan storkapitalist som haft intressen i fiekribranschen. Kjell-Inge Røkke som tidigare ägde Havfisk ASA. Havfisk har därefter sålts till Lerøy Seafood ASA vars kontrollerande ägare är Austevoll Seafood ASA och familjen Møgster. Røkkes förmögenhet uppges till 11,1 miljarder norska kronor.

Gustav Witzøe, huvudägare i laxodlingsföretaget SalMar ASA är på 11 plats med en förmögenhet på 10 miljarder NOK. Förutom SalMar är han också delägare i diverse fiskindustriföretag såsom Pelagia AS, Hordafor AS och Shetland Catch Ltd.

På plats 76 hittar vi Helge Arvid Møgster med en förmögenhet på 2,6 miljarder NOK. Han är huvudägare i ett av världen största fiskeriföretag, Austevoll Seafood ASA. Räknas även hans nära släktingar med (främst brorsbarn som också är delägare i Austevoll Seafood) blir den sammanlagda förmögenheten 6,8 miljarder NOK.  I övrigt finns det inga fiskare eller fiskeriföretagare bland Norges 100 rikaste.

Frode Teigen är på plats 93 med en förmögenhet på 2,2 miljarder norska kronor. Han har inga direkta fiskeriintressen men hans holdingföretag Kontrari AS ägde en minoritetsandel i fiskodlingsföretaget Grieg Seafood ASA men den har sålts i år. Huvudägare i Grieg Seafood är familjen Grieg men de platsar inte på topp 100 som enskilda personer. Deras sammanlagda förmögenhet uppges i Kapital vara omkring 4,3 miljarder.

Borgny och Lars Eidesvik är utanför 100 toppen. Men syskonens sammanlagda förmögenhet är 2,8 miljarder NOK, huvudsakligen placerad i fiskerirelaterad verksamhet om än inte fiske. Släktingar till dem äger fiskeriföretaget Eidesvik Havfiske AS.

I Danmark finns det 5 fiskeriföretagare på motsvarande lista, därav två som är med på fiskeriresor varav i alla fall helt säkert en kan betraktas som en aktiv fiskare, Gullak Madsen på HG 264 Ruth. Kanske kan vi också göra det med Henning Kjeldsen på S 349 Gitte Henning.

Kännetecknande är att de danska fiskeriföretagarna i första hand äger fiskeriföretag medan det i fallet med de norska fiskeriföretagarna så äger de till stor del andra typer av företag. Fredriksen är främst redare och Røkke finansman med stora verkstadsföretag och annat. Møgster som ändock främst är fiskeriföretagare äger också offshore-företag och verkstadsföretag. Witzøe har sina ägarintressen nästan i fiskbranschen och är därmed den rikaste renodlade fiskeriföretagaren i Norge. Teigen är finansman och redare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!