Witzøe, Kverva och Salmar

Gustav Witzøe och hans son Gustav Magnar Witzøe är ägare av Kvarv AS som i sin tur äger 90,64% i Kverva AS. Kverva AS är ett holdingbolag som bildades år 1991 av Gustav Witzøe för att äga aktier i företaget SalMar ASA. I samband med att Kverva AS minskade sitt ägande i SalMar år 2006 började bolaget utvecklas till ett mer generellt holdingbolag.

Kverva AS äger i huvudsak företag i den marina sektorn, främst livsmedelsföretag av olika slag. Flera är onoterade bolag. Men de äger inget större fiskeriföretag, något som antagligen bara är en tidsfråga.

Bland annat äger Kverva AS 73,4 % i Kvefi AS som äger 50% av Pelagia AS som är ett nytt företag som startades 2014 genom att Norway Pelagic Holding AS, Welcon Invest AS och Egersund Fisk AS gick ihop. Företaget driver en lång rad fiskbearbetnings-, konserv-, fiskmjöls- och fiskoljefabriker i flera europeiska länder. Pelagia AS producerar fiskmjöl och fiskolja i 4 helägda fabriker i Norge, 3 i Storbritannien, 1 på Irland samt 50% ägarandel i Hordafor AS med produktion på två platser i Norge. De äger också 50% i försäljningsföretaget Norsildmel AS. Dessutom ägnar de sig åt uppköp och försäljning av färsk pelagisk fisk. Bolaget är hälftenägare i fiskindustriföretaget Shetland Catch Ltd på Shetlandsöarna. Ägare av den andra hälften av aktierna i Pelagia AS är Austevoll-koncernen.

Pelagia ska ha andelar i en, kanske två, pelagiska fiskebåtar, men jag har inte kunnat identifiera dem. Företaget är dock Norges överlägset största köpare av pelagisk fisk vilket gör att det är en maktfaktor i det pelagiska norska fisket. De köper cirka 75% av den landade loddan och 50-60 % av den landade sillen och makrillen. De står för 24% av inköpen av industrifisk kring nordöstra Atlanten. Danska TripleNine är störst med anläggningar i Danmark och Norge. FF Skagen är tredje företag i storleksordning med minoritetsägaren Havsbrun på Färöarna även den bland de största.  I Norge får fiskeriindustrin inte äga fiskebåtar. Det är ibland fallet ändå, för Austevoll-koncernen besår både av laxodlingsföretag fiskindustriföretag och fiskebåtsrederier. Det är därför sannolikt att det bara är en tidsfråga innan Kverva AS eller Pelagia AS också kommer att äga fiskebåtar eller ha intressen i fiskebåtsrederier.

Pelagia har 700 anställda, Norsildmel AS har mindre än 20 anställda, Hordafor AS 100 och Shetland Catch Ltd ett åttital.

Kverva AS äger också majoriteten i det tidigare Domstein ASA som idag har namnet Insula AS, Insula har en rad dotterbolag däribland Marenor AB med 200 anställda och Västkustfilé AB med 100 anställda i Sverige. Dessutom har Insula AS flera dotter- och intressebolag i Norge som Lofotprodukt AS (150 anställda), 45% i Conchilia AS, 100% i SjøfriskNorge AS, 91% i Keco AS och 49% i Lofoten Aqua AS. Kvervas ägarandel i Insula AS är 90,1%.

Vidare äger Kverva 37% i Ayanda Group AS som producerar Omega 3-produkter, 100% i Nutrimar AS som producerar fiskolja-. och fiskmjöl från avfall från SalMars verksamhet, 50% i Patogen AS som sysslar med genteknologisk analys samt 50% i Steinsvik Group AS som tillverkar utrustning till fiskodlingar. Steinsvik har 400 anställda, Nutrimar ett 20-tal.

SalMarLaxodlingsföretaget Salmar ASA som är Kvervas största investering och det största företaget i koncernen grundades 1991. Grundare var Gustav Witzøe som samtidigt startade holdingbolaget Kverva AS för att äga aktierna (denna företagskonstruktion är mycket vanlig i Norge) och har sen växt genom uppköp av en lång rad andra laxodlingsföretag:

2000: Köp av 49 % av aktierna i Senja Sjøfarm AS
2001: Etablering utomlands via Norskott Havbruk AS som äger Scottish Seafarms Ltd. Salmar äger 50% av Norskott och resten ägs av Lerøy
2002: Sålde verksamheter utanför laxodlingsområdet som fiskolje- och fiskmjölsfabriker
2006: Köpte resterande 51% av aktierna i Senja Sjøfarm AS
2007: Köpte företagen Halsa Fiskeoppdrett AS, Henden Fiskeoppdrett AS och Arctic Salmon AS
2008: Köpte av 34% av aktierna i Volstad Seafood AS. Senja Sjøfarm AS bytte namn till SalMar Nord AS
2009: Köpte resterende 66% av aktierna i Volstad Seafood AS
2010: Köpte Stettefisk AS, 75,54% i RaumaGruppen AS och 23,29% av aktierna Bakkafrost P/f.
2011: Köpte Bringsvor Laks AS, Krifo Havbruk AS, Villa Miljølaks samt ytterligere 1,5% av aktierna i Bakkafrost P/f
2013: Sålde aktierna i Bakkafrost P/f. Köpte resterande aktier i SalMar Rauma AS och 50,4% av aktierna i Villa Organic AS
2015: Köpte 22,91% av aktierna i det isländska laxodlingsföretaget Arnarlax Hf

Den andra delägaren i Norskott är Lerøy Seafoods Group (Møgster). De helägda dotterbolagen till SalMar ASA är Salmar Nord AS, Salmar Laksefjorden AS, Salmar AS, Salmar-Tunet AS, och Salmar Sales AS.

Idag har företaget 1 000 anställda och är Norges och ett av världens största laxodlingsföretag. Inkluderas deras andel av produktionen i Scottish Seafarms är de näst störst. Störst är likaledes norska Marine Harvest. Scottish Sea Farms Ltd har cirka 400 anställda.

Total är antalet anställda i Kverva-koncernen inklusive delägda företag ungefär 3 200.

Centrala makthavare i koncernen, namn, styrelsposter:

Gustav Witzøe: Kverva AS, Salmar ASA, Scottish Sea Farms Ltd
Bjørn Flatgård, Kverva AS, Salmar ASA, Aker, Aker Biomarine, TRG, Handelsbanken, Holta Invest
Helge Karstein Moen, VD i Kverva AS, styrelsemedlem i Kvefi AS, Pelagia Holding AS (moderbolag för Pelagia AS), Steinsvik Group AS
Leif Inge Nordhammar, VD i Salmar ASA, styrelsemedlem i Scottish Sea Farms Ltd

Kverva-Salmar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!