Danska TripleNine numera norskägt

Triple Fish A/S är en av två stora aktieägare i TripleNine Group A/S med 50% av aktierna. Triple Fish har tidigare kontrollerats av intressenter med koppling till Esbjerg och danskt fiske. Nu är det inte längre så. Norska Koppernæs AS har nu köpt 63% av aktierna i Triple Fish A/S. Eftersom Koppernæs är den andra stora ägaren med 50% av Triple Nine Group A/S är det norska företaget numera majroitetsägare av danska TripleNine Group A/S med verksamhet i bland annat Thyborøn, Esbjerg, Namibia, Norge och Chile. Så här skrive det norska företaget i ett pressmeddelande:

Etter nesten 100 år som en betydelig produsent av fiskemel- og olje fortsetter Koppernæs AS, Ålesund, Norge, en ekspansiv strategi, som i 2013 førte til en fusjon med danske, TripleNine A/S i det femti-femti eide TripleNine Group A/S – en av Europas største produsenter av fiskemel- og olje med hovedkontor i Esbjerg, Danmark.

Med virkning pr. 6. oktober 2016 har Koppernæs AS kjøpt 63 % av aksjene i det danske selskapet Triple Fish A/S. Triple Fish A/S eier 50 % av TripleNine Group A/S, og med kjøpet blir Koppernæs majoritetseier av TripleNine Group. TripleNine Group har datterselskaper og produksjonsanlegg i Danmark, Norge og Chile.

CEO Kenneth Lande Klokk, Koppernæs AS, understreker, at TripleNine Group fortsetter business as usual, og at det fortsatt skal investeres i å understøtte og utvikle produksjonen i Danmark samt i konsernets to andre fabrikker:

– Vi er meget tilfredse med konsernets positive utvikling og oppriktig glade for, at de danske aksjonærer ville selge til oss. Ikke minst fordi de jo altså også fortsetter som medeiere. På den måten har vi funnet en riktig god løsning «innenfor familiens rammer”. Det var ikke noe til hinder for, at Triple Fish A/S kunne ha fortsatt uten endringer i eierforholdet. Det fastslår styreleder, Anker Mejnertz. Men han mener også at det – om enn noe fremskutt, er tale om en helt naturlig prosess, fordi aksjekapitalen tilhører både noen med en lengre tidshorisont samt mange især eldre medeiere, som allerede ved fusjonen med Koppernæs tilkjennegav, at de innenfor en kortere årrekke ville selge deres aksjer:

– Når en rekke aksjonærer så velger å selge nå, har det flere årsaker. Dels har TripleNine Group og dermed Triple Fish hatt medvind, hvilket har kunnet ses i interessen for aksjen, dels vurderte styret, at det ville være godt for TripleNine Groups utvikling å få en majoritetseier, og hvem var mere naturlig enn medeieren. – Vi har dessuten opplevd et så reelt godt partnerskap med nordmennene, at vi er helt trygge på, at de nå som en aktiv eier sikrer langsiktig kontinuitet og soliditet til nytte for TripleNine Group som helhet, herunder også leverandørene til fabrikken i Thyborøn.

I praktiken är nu hela den danska fiskmjölsindustrin utlandsägd. Detta då svenskar och färingar kontrollerar FF Skagen genom att i det första fallet vara huvudintressenter i FF Skagen Fond som är huvudägare i FF Skagen A/S, genom att vara huvudleverantörer av fisk och i det andra fallet genom att vara direkta delägare i FF Skagen A/S.  Nu har TripleNine hamnat i norsk ägo.

Koppernæs AS ägs av familjen Koppernæs och äger förutom TripleNine också ett par mindre företag som tillverkar säljer byggmaterial, skruv, beslag, spik etc.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!