Journalist i Norrköping svamlar om överfiske

I en intressant artikel om det försvinnande yrkesfisket i Östergötland lyckas journalisten Malin Wernström ändå få med en felaktighet. Det är synd på en bra artikel.

Huvudinriktningen i artikeln är att fisket är olönsamt och att det därför blir färre och färre yrkesfiskare. En stor anledning till att det är olönsamt anges i artikeln vara konkurrensen från skarv och säl om fisken. Men det är också i detta sammanhang som felet smyger sig in. Wernström påstår att EU-beslut lett till överfiske. Ett påstående som saknar verklighetsbakgrund och som är felaktigt.

EU har mycket riktigt beslutat om kvoter som är större än vad råden från forskarna (läs ICES, Internationella Havsforskningsrådet) rekommenderat. För torsk. Men inte för några andra arter. Men det har ändå inte lett till något överfiske i större delen av Östersjön.

Bara i delar av västra Östersjön (undantaget i västra Östersjön är Öresund där det inte förekommer överfiske) har det fiskats mer torsk än forskarnas rekommendationer.

I östra Östersjön som innefattar allt vatten öster om Bornholm och Sverige upp till Åland existerar inget överfiske av torsk. Det har inte fiskats mer än vad rådgivningen från ICES rekommenderat i det området.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!