Themis Fiskeri – Sveriges näst största fiskeriföretag

Themis Fiskeri har sin fiskeriverksamhet i Danmark och i företaget Themis Fiskeri A/S som är huvudägare i det partrederi som äger S 144 Themis med 70% av andelarna. Övriga andelar ägs av AR Fiskeri ApS, EA Fiskeri ApS och SH Fiskeri ApS som äger 10 andelar var.

Moderbolag till Themis Fiskeri A/S är Rylo AB med säte på Rörö utanför Göteborg. Rylo AB är också moderbolag till Themis Fiskeri AB. Ägare av Rylo AB är familjen Anders och Marielle Ryberg, deras son Björn Ryberg och deras svärson Urban  Lorentsson. De sitter samtliga i styrelsen för företaget tillsammans med Roger Wier. AR Fiskeri ApS ägs av André Ryberg, också son till Anders och Marielle Ryberg, EA Fiskeri ApS ägs av Erik Abrahamsson och SH Fiskeri ApS av Sebastian Hansson. Alla delägare bor på Rörö förutom Sebastian Hansson och Erik Abrahamsson som inte verkar bo där.

Rylo AB omsatte 181 miljoner kronor år 2016 och hade 13 anställda. Det gjorde bolaget till det näst största svenska fiskeriföretaget omsättningsmässigt men inte vad det gäller antalet anställda. Störst var ett annat Rörö-företag, Astrid Fiske AB som också har flest anställda. Det finns också fler anställda i Fiskeri AB Ginneton än i Themis-koncernen.

Förutom 70% i  S 144 Themis så äger Themis Fiskeri A/S också H 220 Ørnen. Svenska Themis Fiskeri AB äger för sin del visa sin danska filial också RS 2 Lukas-Silas, en båt som innehar en hel del fiskerättigheter men inte används till fiske, dvs en så kallad kvotbåt. Anders Ryberg äger också GG 1440 Ellen i Sverige.

Sammantaget är Themis Fiskeri en av Danmarks 10 största innehavare av pelagiska fiskerättigheter. Koncernen innehar 13% av sillen i västra Östersjön och nästan 23% i Östra Östersjön. Themis Fiskeri är den största innehavaren av danska fiskerättigheter för sill i Östersjön. I Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är andelen betydligt mindre, cirka 2%.

När det gäller skarpsill (brisling) är företaget största innehavare av danska fiskerättigheter i Östersjön med över 20%, i Nordsjön har de över 8% och Skagerak/Kattegatt mindre än 3%. När det gäller tobis har de mindre än 5% av de danska fiskerättigheterna, för vitlinglyra (sperling) ungefär 6% och för makrill 2%. Andelarna för andra pelagiska fiskarter är mycket begränsade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!