Svenska fiskerättigheter för sill i Västerhavet 2017

Svenska svenskflaggade fiskebåtar har fiskerättigheter för NVG-sill i Norska havet på 4 160 ton, sill i Nordsjöns norska zon på totalt 6 848 ton, i Nordsjöns EU-zon 8 564 ton, samt en kvot i Skagerak och Kattegatt på 15 704 ton. Detta är efter en del byten och i april 2017. Den sammanlagda kvoten i Västerhavet är betydligt mindre än i Östersjön. Av sillkvoten i Nordsjön/Skagerak/Kattegatt är 331 ton avsatt till kustkvoten vilket ger en kvot att fördela för det pelagiska systemet på totalt 15 373 ton. För de övriga områdena i Västerhavet finns av naturliga skäl ingen kustkvot. Svenska båtar byter till sig eller byter bort kvot varvid det som de kan fiska i ett visst område kan vara både mindre och större än ursprunglig svensk kvot.

Astrid Pelagic AB som är det dominerande fiskeriföretaget i Sverige när det gälelr fiske i Västerhavet äger två båtar som har fiskerättigheter i Västerhavet, GG 764 Astrid och GG 77 Falken. Via systerföretaget Astrid Fiske AB så innehar företaget också flera pelagiska fiskebåtar i Danmark som innehar stora fiskerättigheter för sill och annan pelagisk fisk. Astrid Fiske AB äger också ett par båtar som har demersala fiskemöjligheter i Sverige. Även GG 77 Falken har demersala fiskemöjligheter.

Fiskeri AB Ginneton har också en dansk pelagisk fiskebåt, S 205 Ceton, via systerföretaget Gifico ApS. Den används dock mest till industrifiske (foderfiske). Även Ahlma Fiskeri AB har intressen i Danmark i form av en kvotbåt, S 206 Ahlma West, och en del fiskerättigheter.

B-C Pelagic AB ägs av samma intressen som också äger de två företagen Bristol Fiske AB och AB Clipperton. B-C Pelagic är idag ägare av GG 438 Clipperton medan kvotbåten GG 1226 Clippfjord verkar ägas av AB Clipperton. TLF Torönland Fiskeri AB är huvudägare i Torönland HB som bedriver koncernens fiskeriverksamhet och äger de två båtarna.

Roro_annandagen_jul2015 - 24

Siffrorna i tabellerna är läget i slutet av april 2017 och avser tillgängliga andelar. Tillgängliga andelar ändrar sig under året då fiskerättigheter är köp- sälj- och bytbara.

Fiskerättigheter för NVG-sill 2017, båt, andel i %, ton, hemmahamn, ägare

GG 764 Astrid, 58,7%,  2 440, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 21,0%, 876, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 204 Tor-ön, 8,1%,  339, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 8,1%,  339, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB

Fiskerättigheter för NVG-sill per företag 2017, företag, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägare

Astrid Pelagic AB, 58,7%,  2 440, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 21,0%, 876, Fiskebäck, Claesson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 16,3%, 678, Fiskebäck, Ahlström

Fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon (joint) 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 764 Astrid, 21,3%, 1 213, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 505 Polar, 21,0%,  1 194, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 15,3%, 870, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 438 Clipperton, 7,8%, 445, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 207 Torland, 6,7%, 383, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 6,7%, 382, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 6,0%, 341, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 5,6%, 317, Önnered, Ahlma Fiskeri AB

Fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon (joint) per företag 2017, företag, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägare

Astrid Pelagic AB, 21,3%, 1 213, Rörö, Johansson
Bryngeld Fiskeri AB, 21,0%,  1 194, Fiskebäck, Bryngeld
Fiskeri AB Ginneton, 15,3%, 870, Fiskebäck, Claesson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 13,4%, 766, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 7,8%, 445, Donsö, Backman & Jansson
Båt GG 330 Carmona AB, 6,0%, 341, Dyrön, Gustafsson
Ahlma Fiskeri AB, 5,6%, 317, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon 2017 (nabo), båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 764 Astrid, 24,8%, 285, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 17,8%, 204, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 438 Clipperton, 9,1%, 104, Donsö, B-C Pelagic AB

Fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon (nabo) per företag 2017, företag, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägare

Astrid Pelagic AB, 24,8%, 285, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 17,8%, 204, Fiskebäck, Claesson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 15,6%, 180, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 9,1%, 104, Donsö, Backman & Jansson

När det gäller det inte fullt så avlägsna fisket i Skagerak, Kattegatt och Nordsjöns EU-zon har ett antal mindre båtar stora fiskerättigheter. Av dessa har GG 840 Svanen och GG 39 Rossö också demersala fiskemöjligheter. GG 690 Vingasand och GG 683 Rön (Alfhild Fiskeri AB) är fiskebåtar som bara fiskar en mindre del av säsongen och ägs av deltidsfiskare. GG 850 Odeskär är en kvotbåt som ägs av Odeskär AB som i sin tur ägs av familjen Andersson på Vrångö som också har en stor fiskebåt som fiskar i Danmark, AS 202 Neptun.

Fiskerättigheter för sill i Skagerak/Kattegatt 2017, båt, andel i %, andel i ton, hemmahamn, ägare

GG 764 Astrid, 29,0%, 4 454, Rörö, Astrid Pelagic AB
GG 438 Clipperton, 9,9%, 1 522, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 218 Västfjord, 7,9%, 1 215, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 5,8%, 886, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 5,2%, 795, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 840 Svanen, 4,9%, 757, Rörö, Svanen Fiskeri AB
GG 39 Rossö, 4,9%, 756, Rörö, Fiskebåten Rossö HB
GG 778 Lövön, 4,9%, 750, Rönnäng, Lövön AB
GG 204 Tor-ön, 4,4%, 682, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 4,4%, 682, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB

Fiskerättigheter för sill i Skagerak/Kattegatt per företag 2017, företag, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägare

Astrid Pelagic AB, 29,8%, 4 588, Rörö, Johansson
B-C Pelagic AB, 12,0%, 1 838, Donsö, Backman & Jansson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 8,9%, 1 363, Fiskebäck, Ahlström
Västfjord Fiskeri AB, 7,9%, 1 215, Fotö, Gustavsson
Båt GG 330 Carmona AB, 5,8%, 886, Dyrön, Gustafsson
Fiskeri AB Ginneton, 5,2%, 795, Fiskebäck, Claesson
Svanen Fiskeri AB, 4,9%, 757, Rörö, Larsson
Fiskebåten Rossö HB, 4,9%, 756, Rörö, Lundgren
Lövön AB, 4,9%, 750, Rönnäng, Arvidsson
Alfhild Fiskeri AB, 3,5%, 534, Fiskebäck, Kristensson

clipperton_donsödsm3_2015 - 1

Fiskerättigheter för sill i Nordsjön EU-zon 2017, båt, andel i %, andel i ton, ägare

GG 438 Clipperton, 18,1%, 1 550, Donsö, B-C Pelagic AB
GG 330 Carmona, 10,7%, 914, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 9,0%, 773, Rönnäng, Lövön AB
GG 203 Ginneton, 8,5%, 725, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 204 Tor-ön, 8,2%, 703, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 207 Torland, 8,2%, 703, Fiskebäck, TLF-Torönland Fiskeri AB
GG 218 Västfjord, 6,2%, 531, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 4,9%, 421, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 690 Vingasand, 4,8%, 409, Fiskebäck, Johnsson
GG 850 Odeskär, 4,5%, 389, Vrångö, Odeskär AB

Fiskerättigheter för sill i Nordsjön per företag 2017, företag, andel i %, ton, hemort moderbolag, ägare

B-C Pelagic AB, 21,9%, 1 876, Donsö, Backman & Jansson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 16,4%, 1 405, Fiskebäck, Ahlström
Båt GG 330 Carmona AB, 10,7%, 914, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 9,0%, 773, Rönnäng, Arvidsson
Fiskeri AB Ginneton, 8,5%, 725, Fiskebäck, Claesson
Västfjord Fiskeri AB, 6,2%, 531, Fotö, Gustavsson
Ahlma Fiskeri AB, 4,9%, 421, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
GG 690 Vingasand, 4,8%, 409, Fiskebäck, Johnsson
Odeskär Fiskeri AB, 4,5%, 389, Vrångö, Andersson
GG 158 Sunnanland, 3,6%, 306, Fiskebäck, Axelsson

Total mängd sill i Västerhavet per företag 2017, företag, ton, hemort moderbolag, ägare

Astrid Pelagic AB, 8 664, Rörö, Johansson
TLF-Torönland Fiskeri AB, 4 392, Fiskebäck, Ahlström
B-C Pelagic AB, 4 265, Donsö, Backman & Jansson
Fiskeri AB Ginneton, 3 470, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 2 332, Dyrön, Gustafsson
Bryngeld Fiskeri AB, 2 023, Fiskebäck, Bryngeld
Västfjord Fiskeri AB, 1 968, Fotö, Gustavsson
Lövön AB, 1 819, Rönnäng, Arvidsson
Ahlma Fiskeri AB, 1 274, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Odeskär Fiskeri AB, 805, Vrångö, Andersson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!