Socialdemokraterna hukar under ett beslut de inte vill genomföra

På socialdemokraternas kongress togs ett illa underbyggt beslut om förbud mot bottentrålning. Det är ett beslut som regeringens företrädare både på tjänstemanna och ministernivå på all möjliga sätt försöker distansera sig från. För de har uppenbart inte för avsikt att på något sätt förbjuda bottentrålning.

Även riksdagsmän försöker ducka för frågan. Ett klassiskt sätt att ducka är att arbeta för att en utredning ska tillsättas. Det är också vad socialdemokraten Marianne Pettersson gör i en debattartikel på en kampanjsajt som för bottentrålsförbud:

Detta är en inriktning som kräver en djupare utredning innan ett förslag kan läggas i riksdagen och där finna en majoritet. Den skada som bottentrålning kan medföra för viktiga skyddsvärda arter och livsmiljöer på havsbotten och de stora bifångster som den ger, måste vägas av mot hur det drabbar fiskenäringen. Alltjämt måste regeringen verka för mer hållbara fiskemetoder och redskap.

Bottentrålsfiske på torsk i Östersjön ger främst stora bifångster av skrubba (kallas flundra). Det är också en fisk som kan ätas, men det görs i allt för liten utsträckning och därmed blir det bifångster som faktiskt får kastas ut då det inte är en kvoterad art. annars är det kanske främst rödspätta som fånga som bifångst. Också det är en fisk som behålls och säljs. Bifångster i Östersjön är inget större problem om bara rödspättekvoter och torskkvoter är balanserade i förhållande till varandra.

När det gäller fisket argumenterar Pettersson också för att den förvaltningsplan som finns ska följas och att de beslut som tagit om torskfisket är i enlighet med denna i motsats till vad de som vill ha bottentrålsförbud hävdar.

Dessutom berör hon de mer övergripande frågorna om övergödning och syrefria bottnar som är de riktigt stora problemen för Östersjön utan att ha några svar på vad som ska göras. Det är det nämligen ingen som har.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!