5 danska fiskare polisanmälda

Som en direkt följd av Rigsrevisionens rapport om dansk fiskerikontroll har 5 danska fiskare polisanmälts. Det skulle inte på något sätt förvåna om Henning Kjeldsen är en av de polisanmälda.

Han har nämligen tidigare anmälts av Greenpeace för att använda sig av bulvaner (stråmænd) och på så sätt skaffat sig för stora fiskerättigheter (kvoter). Han är så vitt jag känner till den ende av de så kallade kvotkungarna, de 16-17 pelagiska fiskare/fiskeriföretag som äger huvuddelen av de pelagiska fiskerättigheterna (IOK-kvoter). Han är också den ende egentlige kvotkung som har några större demersala fiskerättigheter (FKA-kvoter). Dessutom den ende som kan tänkas överskrida reglerna om 10% när det gäller de pelagiska fiskerättigheterna (IOK). Ingen av de andra 16-17 ligger i närheten av att göra det.  Alla andra så kallade kvotkungar, så vitt det går att bedöma, handlar i enlighet med de regler som finns.

Det påstås också i Riksrevisionens rapport och i media att det handlar om 16 ”kvotkungar” med 10 företag. Det är en felaktig uppgift. Det handlar om 16-17 yrkesfiskare/yrkesfiskarfamiljer med 15 företag i form av A/S eller ApS plus 5 företag som är partrederier eller enskilda firmor. De verkliga siffrorna är alltså totalt 17 familjer/företag med sammanlagt närmare 40 båtar och 20 företag. Jag begriper verkligen inte hur Rigsrevisionen räknat, men räknat rätt har de inte.

Rigsrevisionen påstår däremot inte någon stans att problemen med fiskeriförvaltningen bara berör de som har stora fiskerättigheter och de skyller inte på de så kallade kvotkungarna på det sätt media gör.  problemet har faktiskt i sig inte med de stora pelagiska yrkesfiskarna att göra, utan det handlar om en myndighet som haft en slapp myndighetskultur där de inte tagit sin kontrolluppgift på allvar. Vilket lett till en mängd felaktigheter på många olika håll.

Om Kjeldsen tillhör de anmälda så gör sannolikt också hans fru, Birthe Kjeldsen, och en av hans anställda, Lindy Lynge, också det. Kanske hör också Kim Folmer Pedersen som också tycks agera bulvan till Kjeldsen, till de anmälda. Observera att bulvanförhållanden inte måste innebära att något brottsligt skett.

Läs mer om fördelningen av fiskerättigheter:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “5 danska fiskare polisanmälda”

Kommentarer är stängda.