Hållbart gösfiske i fler stora sjöar

Det första MSC-certifierade insjöfisket i världen var Hjälmarens fiske av gös 2006. Nu har gösfisket i Mälaren och Vänern följt efter och visar att det klarar miljökraven i MSC:s standard för ett välskött och uthålligt fiske.

Gös

Gös. Bild: Wilhelm von Wright

”Vi är väldigt glada över att dessa insjöfisken har god förvaltning och att yrkesfiskarna jobbar så konstruktivt tillsammans. Äntligen kommer vi nu kunna äta mer lokalt fiskad miljömärkt gös”, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien, i ett pressmeddelande.

Fiske som klarar hårda krav

Gösen hamnar på sjunde plats i svenskt yrkesfiske (inklusive hav, kust och sjöar) utifrån fiskets ekonomiska värde. 98 % av den gös som fångas i yrkesfisket tas i sötvatten, främst i Mälaren, Vänern och Hjälmaren.

Yrkesfisket av gös i Vänern, Mälaren och även Hjälmaren regleras genom licenser och bestämmelser som styr hur många som får fiska och vilka redskap som får användas. Fisket bedrivs med fasta bottengarn (också kallade storryssjor) och bottensatta garn med maskstorlekar som minimerar fångst av fisk under 45 cm. I fisket med bottengarn töms redskapen regelbundet och gös under minimimåttet på 45 cm släpps tillbaka i sjön. Märkningsförsök har visat att dessa har god chans att överleva.

”Förbättringar i fisket infördes redan under certifieringens förberedande steg, som till exempel höjt minimimått på gösen och större maskstorlek i näten. Med dessa ändringar har fångsten av småfisk minskat dramatiskt”, säger Conny Gustavsson, ordförande i Vänerns Fiskareförbund.

– Gösfisket i alla dessa sjöar bedöms som uthålligt, och MSC-märkningen är en kvalitetsstämpel som man fått tack vare det, säger Ulrika Beier, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua), i ett pressmeddelande.

För att ett fiske ska få MSC-märkning krävs flera saker. Förvaltningen av fisken måste fungera väl och det måste bland annat finnas möjlighet att begränsa fisket om det skulle behövas. MSC tittar också på hur det fiske som är inriktat på gös påverkar andra fiskarter och miljön i sjön som helhet.

Dessutom görs en bedömning av fiskbeståndet. Finns det föryngring och tillräckligt mycket lekmogen fisk? Är storleksstrukturen någorlunda natur-lik? Är fisketrycket kanske för hårt? Den bedömningen bygger på data från SLU Aquas undersökningar. SLU Aqua gör besök hos yrkesfiskare där fisken mäts, vägs och provtas. Institutionen genomför också egna provtagningar med översiktsnät samt med hydroakustik och trålning, med ett brett syfte för att få data på hela fisksamhället. De här undersökningarna görs bland annat inom ramen för resurs- och miljöövervakning, och används främst av förvaltare och för forskning men kan också komma till användning i samband med MSC-certifiering.

– Våra undersökningar visar bland annat på positiva effekter av regeländringarna i Mälaren 2012, då minimimåttet på gös höjdes till 45 cm. 4-, 5- och 6-åriga gösar har nu en högre medelvikt i Mälaren, eftersom de får lov att växa lite till innan de fiskas. Vi hoppas att framtida studier ska ge ännu bättre mått på det samlade fisketrycket från yrkesfiske och fritidsfiske. För detta behöver vi mer data från fritidsfisket, säger Ulrika Beier.

Fångsterna av gös varierar från år till år. I Sveriges största insjö Vänern finns omkring 70 gösfiskare som fångar mellan 60 och 120 ton per år. I Mälaren är 33 gösfiskare aktiva med en årlig fångst på 100–200 ton.

”Vi är mycket stolta över att vi klarar MSC:s krav. Det är en bekräftelse på att vi bedriver ett riktigt bra fiske. Extra stolta är vi över att vi har ett så bra samarbete fiskare emellan”, säger Mats Ingemarsson, förbundsordförande i Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund, i ett pressmeddelande.

Premiumprodukt för flera marknader

Gösen (Sander lucioperca) är en abborrfisk som främst lever i insjöar. Köttet är vitt, saftigt och mört vilket gör den till en populär matfisk. I Sverige är gösen den ekonomiskt mest betydelsefulla fiskarten i det yrkesmässiga sötvattenfisket.

Fisken levereras bland annat direkt till den MSC-certifierade fiskauktionen i Stockholm som öppnades i höstas. En stor del exporteras till Tyskland och Nederländerna där efterfrågan är stor.

”För vår fiskauktion är den ökade tillgången på MSC-certifierad gös mycket positiv. MSC-märkt gös från svenska insjöar är en premiumprodukt med högt renommé, både på hemmamarknaden och utomlands. Större volymer och stabil tillgång ger utökande möjligheter – bättre tillgänglighet gör att flera aktörer på marknaden vågar satsa”, säger Henrik Johansson, VD Stockholms Fiskauktion AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!