Historien om August A/S – ett danskt kvotjollebolag

August A/S bildades i mars 2006.  Grundare var Jan Middelboe och Erik Petersen i Slettestrand vid Jammerbugt i Fjerritslev. Företaget började genast köpa upp gamla fiskebåtar som fått FKA-rättigheter. Köp genomfördes i Slettestrand, Hvide Sande, Thorupstrand, Throsminde, Hanstholm med flera orter.

Bland de olika båtarna som köptes märks L 187 Monika som blev HM 8 Monika efter köpet 2007 och därefter avregistrerades samma år, RI 160 Johanne Esager som blev HM 72 Johanne Esager vid köpet år 2007 och HM 129 Sina som köptes 2006, blev HM 100 Donna och 2008 såldes till Sverige. Vidare RI 66 Signe Iris som köptes 2007 och bytte namn till HM 6 Signe Iris, från 2008 HM 61 Signe Iris och sen avregistrerad 2012 och RI 298 Helle-Jes som köpts bitvis åren 2007-2008 för att sistnämnda år byta namn till HM 100 Stanley. 2008 köptes också HG 348 Mette Eliasen som fick nya namnet HM 423 Fru Middelboe.

Fiskerättigheterna för de olika båtarna överfördes från 2008 på ett antal kvotjollar som inköptes åren 2007-2008. HM 8 Rap, HM 33 Rup och HM 45 Rip köptes år 2007. Inköpspriset var 40 000 danska kronor per jolle. År 2008 köptes HM 460 Smut.

2008 köpte företaget också L 654 Pia Glanz som 2009 bytte namn till HM 654 August och året efter namn till HM 654 Slettestrand.

Därefter överfördes ännu mer fiskerättigheter på kvotjollarna genom flera köp och märkliga affärer:

Et eksempel af de mere ekstreme slags er fiskefartøjet HM45 „RIP“ ejet af selskabet August A/S.3 I januar 2008 blev HM45 solgt af August A/S for 370.000 kroner til tre købere. Blandt køberne var udover en dansk fisker, et hollandsk selskab men også den bestyrende reder i August A/S, altså det sælgende selskab. Tre uger senere blev HM45 solgt tilbage til August A/S, nu til en pris på over 32 millioner kroner. Det store beløb taget i betragtning kan man undre sig over, at HM45 „blot“ er en jolle på under fem meter, uden styrhus, uden motor og uden nogen registreret fangst.

Det er altså kvoterne på HM 45, som hovedsageligt er handelsvaren, og i den optik er en glasfiberjolle måske en optimal løsning. Formelt skal kvoten handles med et fartøj, og der er færre udgifter til vedligeholdelse og havneafgift med en inaktiv jolle som „kvotefartøjet“. Med sådanne handler har både fisk og fartøj fået en ny og sekundær rolle i handlen. Den lille jolle blev handlet med kvoter til næsten 5 % af Nordsøens rødspætter, svarende til næsten 400.000 kilo rødspætter (2008).

Ser man på August A/S som helhed, ejede selskabet efter flere handler i 2008 store kvoter af fisk, heriblandt ca. 8 % og 10 % af rødspættekvoterne i henholdsvis Nordsøen og Skagerrak. Ud over „RIP“ var der i selskabet fire andre joller (herunder „RUP“ og „RAP“), samt syv andre fartøjer af forskellig størrelse.

Med som delägare i August A/S år 2007 var Tamme Bolt som också var huvudredare. Han vara också delägare i det partrederi som 2008 köpte HM 45 Rip och sen sålde tillbaks båten med en massa fiskerättigheter. Tamme Bolt är idag en av de större innehavarna av FKA-fiskerättigheter.

2011 ägde August A/S fiskerättigheter för 49 miljoner och fiskebåtar för 10 miljoner. Ägare av företaget var Erik Petersen, Jan Middelboe och Anne Mette Middelboe (Jan Middelboes fru).

2014 var fiskerättigheterna i företaget värda 42 miljoner. Året efter köptes företaget enligt media av Henning Kjeldsen men på pappret tycks Kim Folmer Pedersen ha blivit ägare via Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS. Sannolikt tjänade Middelboe och Petersen en rejäl summa pengar på sin handel i kvoter.

I styrelsen hamnade efter köpet Henning Kjeldsen, Kim Folmer Pedersen och Søren Røn Winkel och de utgör fortfarande styrelsen. Fiskerättigheterna (i huvudsak FKA) var nu värda 39 miljoner. Efter köpet bytte den kvarvarande båten, HM 654 Slettestrand, namn till S 549 Birgitte. Båten ägs fortfarande av August A/S. Några kvotbåtar eller kvotjollar har företaget inte längre.

Fiskeriselskabet Jens Granlund ApS grundades 2014 av Jens Granlund. 2015 köptes företaget formellt av Kim Folmer Pedersen. Jens Granlund ägde också SØ 10 Simaru Granlund som 2014 såldes till Gitte Henning A/S och skulle enligt Fiskerbladet ha blivit  S 210 Patrick men blev istället blev S 249 Stefenie, därefter S 249 Stefanie och från 2016 S 249 Nordkysten. Jens Granlund själv är idag skeppare  på S 47 Lasse som ägs av Gitte Henning A/S. I media i december 2015 anges också att Henning Kjeldsen äger S 549 Birgitte fast han rent formellt faktiskt inte gjorde det.

2015 grundade Anne Mette Middelboe och Erik Petersen bolaget Slettestrand Fiskeri ApS som övertog HM 423 Fru Middelboe från August A/S. Anne Mette Middelboe grundade samtidigt också bolaget Slettestrand 2015 ApS och det senare bolagets moderbolag, 2010 Holding, Fjerritslev ApS som äger en tredjedel av Slettestrand Fiskeri ApS. Holdingbolaget äger också hälften av Oyster Capital Group ApS.

Jan Middelboe och Anne Mette Middelboe (tidigare Christensen) har sannolikt spekulerat sig till stora vinster genom handel med fiskerättigheter. Han var också storägare och aktiv i EBH Bank (Egnsbank Han Herred), en bank som kraschade under finanskrisen 2008. Han var delägare i ett investeringsbolag, Via Veneto, som var störste ägare i banken, tillsammans med Finn Poulsen, då direktör i storföretaget Bestseller.

Paret Middelboe driver också Galleri Lien i Slettestrand.

I jämförelse med Jan Middelboe framstår onekligen Henning Kjeldsen som en långsiktig och seriös aktör vad det fäller fisket och fiskerättigheter.

Andra källor: CVRAPI, Proff.dk, Dansk Skibsregister, Årsberättelser

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Historien om August A/S – ett danskt kvotjollebolag”

Kommentarer är stängda.