Familjen Knak – industrifiskarna

Leif och Andi Knak är idag huvudägare i tre partrederier, P/R Mini-Knak, P/R L 573 Hallingsø och P/R L 673 Meilsø som äger båtar med motsvarande namn. Alla bolag och båtar med hemhörighet i Thyborøn.

L 573 Hallingsø hette fram till 2016 L 920 Tina Jeanette och ägdes av Brdr. Langer A/S. När båten köptes blev Leif Knak ägare av 30%, Andi Knak ägare av 37,5%, René Rön Fiskeri ApS (ägs av René Røn Pedersen) med 17,5% och Danny Ørts Andersen Fiskeri ApS (ägt av Danny Ørts Andersen) med 15%.

Innan dess ägde familjen Knak L 441 Allesøe som de köpte av Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen) år 2009. Då var Leif Knak, Andi Knak och Frits Randal Munk Pedersen delägare med varsin tredjedel var. 2011-2012 köpte René Røn Fiskeri ApS andelar och 2015 köpte Danny Ørts Andersen Fiskeri ApS andelar. 2016 såldes L 441 Allesøe till John-Anker Hametner Larsen som döpte om båten till L 441 Hametner Senior. Från början ägdes båten av familjen Allesøe i Esbjerg och hette E 400 Allesøe men den såldes år 2008 till Gitte Henning A/S.

I L 673 Meilsø är ägarandelarna samma som i L 573 Hallingsø men L 811 Mini-Knak ägs till 47,5% av Andi Knak, 40% av Leif Knak och Rene Røn Fiskeri ApS med 12,5%. L 811 Mini-Knak är en så kallad kvotjolle.

Den nuvarande L 673 Meilsø köptes 2014 från Norge. Då var också Frits Randal Munk Pedersen delägare men han sålde sin andel år 2016.

Leif Knak har tidigare också flera båtar med namnet Meilsø:

Leif Knak har været i gang i fiskeriet i 40 år, helt fra 1975 med det første Meilsø skib. Den nuværende L 673 er den 6. Meilsø i rækken og noget større i volumen også. Derudover drives også L 441 Allesøe. Der er mere eller mindre 12 mand fast ansat i rederiet, som gør sig i industrifiskeri med leverancer til Triplenine Fish Protein i Thyborøn, primært med arterne tobis, brisling og sperling.

1982 -1989 ägde Leif Knak en båt på 62 bruttoton, byggd 1973 med namnet L 673 Meilsø. 1989 köptes en ny båt som fick namnet L 673 Meilsø, som ursprungligen byggdes 1966 som GG 190 Silverfjord. Den skrotades 1995. Leif Knak var ensam ägare. En ny båt köptes 1995, fick nytt namn, L 678 Meilsø II, år 2011. 2002 blev Andi Knak delägare och 2010 blev René Røn Fiskeri ApS delägare. Skeppet avregistrerades 2012.

Dessutom är Leif Knak huvudägare i Fiskeriselskabet Strandir ApS. Ett företag som grundades 2007 av islänningarna Hilmar Hilmarsson och Jónas Sævar Hrólfsson. Dessa två äger fortfarande en minoritetsandel i företaget. De äger också del i fiskeriföretag i Polen. Leif Knak köpte in sig år 2010. 2007 köpte företaget R 408 Gitte L som då blev HM 408 Gitte L. Denna fiskebåt skrotades 2011. Idag äger Fiskeriselskabet Strandir ApS kvotbåten L 48 Strandir som dock inte har några större fiskerättigheter. De fiskerättigheter som båten har är dock FKA-fiskerättigheter

Dessutom är Leif Knak styrelsemedlem i Triple Fish A/S, hälftenägare i TripleNine Group och idag kontrollerat av norska Koppernæs AS. Idag är han och Andi Knak bara  mindre delägare via The Konsortiet ApS.

Leif Knak och kompanjoner sysslar främst med industrifiske, dvs fiske av tobis, brisling (skarpsill) och sperling (viltinglyra) i första hand och har en mindre mängd IOK- fiskerättigheter. Det mesta av det som familjen Knaks båtar fångar och landar hyrs in.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Familjen Knak – industrifiskarna”

Kommentarer är stängda.