Jens Holms lögner och okunskap om fiske

Igår var det en debatt om fiske och fiskeripolitik i den svenska riksdagen. Den har jag skrivit om på annat håll och bland annat berört vänsterpartisten Jens Holms lögner om fiske:

Kungen när det gäller felaktigheter, falska uppgifter och desinformation i riksdagsdebatten var dock Jens Holm från Vänsterpartiet. Han spred lögner som en gödselspridare. Det är 30% av världens fiskbestånd som är överfiskade, inte 90% som han påstår.

Situationen i Sverige är mycket, mycket bättre, Det finns ingen kommersiellt viktig fiskart som är överfiskad i Sverige. När han påstår att så skulle vara fallet ljuger han. När det gäller torsken i Östersjön fiskas inte ens den vetenskapligt fastställda kvoten upp och på samma sätt är det med en mängd fiskarter i Sverige.

Svenska yrkesfiskare behöver inte fiska mindre, Sverige använder inte sina vetenskapligt fastställda fiskkvoter så det finns faktiskt utrymme för ett ökat svenskt fiske. De senaste åren har politikerna i EU dessutom följt de vetenskapliga råden vid sin beslut om kvoter så Holm ljuger även om detta,

Sen pratar han en massa om att industrifiske skulle vara problemet. Industrifiske är inget som helst problem vid svenska kuster för det är inte tillåtet där. De fiskar inte heller samma arter som det kustnära småskaliga fisket och de fiskar inom vetenskapligt fastställd ramar och på vetenskapligt fastställda kvoter. Säl och skarv finns däremot vid kusten och konkurrerar direkt med det småskaliga kustnära fisket. Det är det kustnära fiskets allt överskuggande problem ihop med ett krångligt regelverk. Holm ljuger nästan som en borstbindare.

I sin replik till Roland Utbult kommer han dessutom med ytterligare lögner och påstår att det finns industrifiske med bottentrål. Det existerar inte utanför tobisfisket i Nordsjön. Industrifiske sker främst med flyttrål och på skarpsill i Skagerak och Östersjön samt på sill i Östersjön. Nån bottentrål används idag inte i detta fiske.

När Holm pratar om mer generella miljöproblem är han dock bättre och det han säger är i linje med vad Nohrén från miljöpartiet sa.

På sin egen blogg har Jens Holm också skrivit om riksdagsdebatten. I förkortad form redogör han där för sina åsikter i frågan. I detta inlägg kommer han med ytterligare lögner och dessutom med ogenomtänkta förslag som skulle slå ut svenskt småskaligt fiske totalt. Han föreslår nämligen att svenska fiskare ska fiska mindre trots att de inte ens fiskar upp sina kvoter och att bottentrålning ska förbjudas helt. Han tror också att bottentrålning är storskaligt fiske. Det är en lögn.

Sanningen är att svenskt fiske med bottentrål är småskaligt fiske, dessutom också i stor utsträckning relativt kustnära fiske. Det finns inget storskaligt fiske med bottentrål i Sverige förutom när det gäller tobisfisket i Nordsjön. De allra flesta småskaliga yrkesfiskare är helt beroende av bottentrålning för sin försörjning. Det gäller torskfisket i Östersjön såväl som kräftfiske och räkfiske i Västerhavet liksom det mycket lönsamma siklöjefisket i Bottenviken.

De som ännu fiskar torsk i Östersjön med garn tvingas allt mer över till trålning då säl äter upp och förstör deras fångst. Dessutom sprider sälarna mask, sälmask och levermask, som skadar fisken, gör den mottaglig för sjukdomar och gör den osäljbar som föda. Men enligt Holm så utgör sälen inget problem, det är i alla fall vad han sa i riksdagsdebatten.

Om Jens Holm fick bestämma skulle bara det storskaliga svenska pelagiska fisket kvar och det skulle inte finnas nån löjrom från Kalix, inga räkor eller havskräftor att äta. Jens Holm förslag om bottentrålningsförbud skulle i praktiken slå ut i stort sett allt småskaligt svenskt fiske. Det är uppenbart att Holm inte vet vad han pratar om.

Vi kan ju tillägga att det storskaliga svenska industrifisket är Sveriges miljövänligaste fiske med minst bränsleförbrukning per fångad mängd fisk, ingen bottenpåverkan, extremt små eller obefintliga bifångster, god arbetsmiljö och med ett fiske enligt vetenskapligt fastställda kvoter på långsiktigt hållbara bestånd.  Jens Holm är ute och cyklar med sina lögnaktiga påståenden om detta fiske och hur det ser ut idag.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!