Utbyggnaden av hamnen på Donsö på gång

Hamnen på Donsö ska byggas ut. Precis där planen på utbyggnad planerats. Det är alltså inte som det står i GP att planen ändrats. En pontonbrygga har byggts färdig i Wallhamn och den ska läggas på den plats som hela tiden har varit planen. Det är nämligen den enda plats som är tillräckligt djup för de större fiskebåtar som den är tänkt för. Att stora tankbåtar och kryssningsfartyg kommer att använda den nya pontonbryggan mer än i undantagsfall som Donsö Shipping Meet och liknande tror jag däremot inte blir aktuellt.

Donsö hamn

Bild från Donsö fiskehamn. På bilden ser det ut som om de ritat in fiskebåtarna NC 330 Kristin, GG 229 Clipperton, GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland.

Pontonbryggan är tänkt att ligga söder om den nuvarande hamnen i anknytning till det i praktiken övergivna industriområdet där, vilket idag är fullt med skrot av olika slag. Det har så vitt jag förstått det varit planen hela tiden. I maj ska den nya pontonbryggan invigas.

På Donsö finns idag endast en större fiskebåt med svensk flagg, GG 438 Clipperton. När den byts ut mot en större ny båt, GG 229 Clipperton, innebär det att den inte kan angöra den nuvarande hamnen på Donsö (utanpå prien kan den dock sannaolikt ligga på det sätt som stora båtar tillfälligtvis gör redan idag). Utan plats i Frihamnen har de då inget annat alternativ än att använda Skagen i Danmark som hemmahamn. I övrigt äger yrkesfiskare på Donsö en båt med dansk flagg, L 106 Monsun och en med tysk flagg, NC 330 Kristine. Ägarna av den senare har också beställt en ny båt. En annan båt med dansk flagg, AS 202 Neptun, ägs av en person på Donsö och en person på Vrångö.

I Frihamnen i Göteborg ligger idag GG 203 Ginneton som är hemmahörande i Fiskebäck. Där låg tidigare GG 204 Tor-Ön och GG 207 Torland men de båtarna har sålt. Ägarna har dock beställt nya båtar. Ibland ligger också danskflaggade fiskebäcksbåten S 205 Ceton och röröbåten S 264 Astrid där.

Hamnföreningen på Donsö uppger enligt GP att de fått fyra nya kunder, alla hemmahörande i Danmark. Men det kan sannolikt inte vara sant. Två danska båtar är ju uppenbart, L 106 Monsun och AS 202 Neptun, men det bör också vara en tysk , NC 330 Kristin och en svensk, GG 438 Clipperton. Att någon av de stora Röröbåtarna eller AS 464 Stella Nova från Fotö skulle välja Donsö som hamn är inte troligt, men det är enda möjligheten att få ihop 4 danska båtar. GP-journalisten måste ha missuppfattat nåt.

I artikeln i GP säger Jonas Backman också att de vill ha samarbete med Fiskebäcks hamn och han förutsätter där att Fiskebäcks hamn kommer att få tillstånd till muddring och utbyggnad. Det ser jag inte som troligt, Göteborgs kommun har så här långt varit totalt avvisande till en utbyggnad av Fiskebäck. Fiskebäcks stora båtar kommer sannolikt istället att allihop flytta till Donsö. Redan idag används Donsö som bas för ett par kräfttrålare från Fiskebäck så det vore inte märkligt om fler båtar från Fiskebäck gjorde Donsö till den reella hemmahamnen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

PS. I GP står också att Donsö ligger längst ut. Journalisten Anna-Karin Nils Andersson kan aldrig ha varit där eller ens tittat på en karta. Donsö ligger längst in, utanför ligger Styrsö, Vrångö, Sjumansholmen, Kårholmen och många fler öar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Utbyggnaden av hamnen på Donsö på gång”

Kommentarer är stängda.