Svenskt fiske av idag

SLU Aqua har nyligen gett ut rapporten ”Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015” (Aqua reports 2018:3). Det är en kartläggning av hur det svenska fisket ser ut. Jag ska skriva om rapporten i en serie inlägg och ge kött och ben till de olika kapitlen genom att skriva om vilka yrkesfiskare, båtar och hamnar det handlar om. Det svenska fisket består av flera olika typer av fisken som faktiskt ganska lätt låter sig kategoriseras. Det har SLU Aqua gjort. De typer av fisken de kommit fram till är följande:

A. Fiske med aktiva redskap

 1. Pelagiskt fiske med aktiva redskap
 2. Räkfiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön
 3. Bottentrålfiske efter kräfta och fisk i Skagerrak och Kattegatt
 4. Bottentrålfiske (fiskfiske) i Nordsjön
 5. Fiske efter siklöja med bottentrål
 6. Bottentrålfiske efter torsk i Östersjön

B. Fiske med passiva redskap

 1. Fiske efter torsk med passiva redskap i Östersjön
 2. Fiske med passiva redskap i norra Östersjön
 3. Fiske med passiva redskap i centrala och södra Östersjön
 4. Fiske i Öresund
 5. Fiske med passiva redskap på västkusten
 6. Fiske med kräftburar
 7. Fiske efter lax

Individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) används i det pelagiska fisket, men där finns också regionalkvot och kustkvot. Fisket på kustkvoten sker med både passiva och aktiva redskap, fisket på regionalkvoten endast med aktiva.

Räkfiske, kräftfisket (kräft och fiskfisket) i Skagerak och Kattegatt, fiskfisket i Nordsjön, torskfisket i Östersjön och burfisket på kräfta sker med hjälp av individuella fiskemöjligheter (årskvoter) som kan bytas och hyras ut. Fisket på siklöja utförs av ett begränsat antal båtar som själva förvaltar fisket.  Delar av räkfisket, det som sker i Gullmarsfjorden och Kosterhavet har liknande självförvaltning.

Det går också att dela upp på andra sätt: Exempelvis så här:

A. Storskaligt fiske/utsjöfiske

 1. Pelagiskt fiske med TFC
 2. Räkfiske i Skagerak och Nordsjön
 3. Kräftfiske i Skagerak och Kattegatt
 4. Fiskfiske i Nordsjön
 5. Torskfiske i Östersjön

B. Kustnära och småskaligt fiske

 1. Pelagiskt fiske på regionalkvoten (Östersjön)
 2. Pelagiskt fiske på kustkvoten (Östersjön och Västerhavet)
 3. Räkfiske i Gullmarsfjorden
 4. Räkfiske  i Kosterhavet
 5. Siklöjefiske
 6. Kustfiske i norra Östersjön (Bottenhavet och Bottenviken)
 7. Kustfiske i centrala och södra Östersjön
 8. Kustfiske i Öresund
 9. Kustfiske i Skagerak och Kattegatt
 10. Burfiske på Västkusten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!