Rak och ärlig statssekreterare på yrkesfiskarnas årsmöte

I samband med årsmöten för Sveriges Fiskares PO (SFPO) och Swedish Pelagic Federation PO (SPF) var det en gemensam del med inbjudna talare och med inbjudna gäster. Talarna var statssekreterare Elisabeth Backteman från regeringen, Reine Johansson från SPF som talade om Brexit, möjligheter och konsekvenser, Ingemar Berglund från Havs- och vattenmyndigheten, två från SLU Aqua som talade om selektiva redskap och deras arbete med sådana och den nyvalde ordföranden i Fiskbranschens Riskförbund.

Intressantast var Backtemans tal. Det är uppenbart att regeringen inte tänker göra något som äventyrar fisket som näring. Utan att hon nämnde det betyder detta sannolikt att bottentrålsförbud inte överhuvudtaget finns på agendan. Men framförallt var hennes svar på de frågor som kom från yrkesfiskarna själva intressanta. Frågorna handlade främst om tre saker, svårigheterna att få kontakt och samarbete med Livsmedelsverket kring dioxiner och andra gifter i livsmedel, sälproblematiken och hur regeringen kan ge pengar till en organisation som motarbetar fisket och fiskbranschen, nämligen Fishsec.

Flera yrkesfiskare nämnde att det överhuvudtaget inte gick att få kontakt med Livsmedelsverket då de inte var intresserade. Backteman tycket det var lite uppseendeväckande om det var på det sättet (men vidgick absolut inte att det skulle vara så) och sade att det är självklart och viktigt att yrkesfisket ska kunna ha kontakter och samarbete med olika myndigheter. Yrkesfiskarna menade också att halterna av dioxin och andra gifter numera var så låg i de flesta insjöar och i Östersjön att fisk borde kunna säljas fritt. Får verkade medvetna om att Livsmedelsverket faktiskt skickat ut en remiss om att sill och skarpsill ska bli fritt att exportera och att sälja som konsumtionsfisk utan brasklappar om gifter etc.

När det gällde sälproblematiken sa Backteman att det var en svårlöst  fråga. Dessutom nämnde hon att det fanns ett förslag om licensjakt på säl, men att det knappast kunde bli framgångsrikt även om ett beslut om licensjakt fattades. Detta på grund av EU:s regler om förbud för försäljning av sälprodukter.

Angående Fishsec sa hon att regeringen för närvarande förde samtal med Fishsec. Backteman verkade inte helt nöjd med hur Fishsec arbetar och fungerar idag.

För att vara en politiskt tillsatt tjänsteman kändes Backteman ovanligt rak och ärlig. Det var ganska uppfriskande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!