Danska landningar av annan industrifisk år 2018

Industrifisk är fisk som främst fiskas till fiskmjöls- och fiskoljefabriker. De vanligast arterna är brisling (skarpsill) och tobis om vilka jag skrivit separata inlägg. Övriga kvoterade fiskarter som fångas och landas i det danska industrifisket är blåvitling, sperling (vitlinglyra), hästmakrill (taggmakrill) och havgalt (trynfisk).

Kvoterna för sperling och blåvitling är stora, men det fiskas i förhållande till kvoten mycket lite sperling (10 % av kvoten år 2018). Sperling fiskas i Nordsjön. Huvuddelen tas upp av båtar tillhörande John Anker Hametner Larsen. Båtar som annars i huvudsak fiskar tobis och brisling. En anledning till att så lite sperling fiskas är att fisket kännetecknas av stora bifångster av sej, kolja och vitling. Idag används därför rist i det norska och färöiska fisket efter sperling.

Större delen av blåvitlingkvoten fiskas dock upp. Blåvitling fångas väster om de brittiska öarna och kring Färöarna i Nordatlanten. Fisket bedrivs av samma båtar som fiskar mycket NVG-sill och makrill och domineras av de båtar som ägs av färingar. I många andra länder fiskes blåvitling också som konsumtionsfisk.

Havgalt som finns i Irländska sjön och Keltiska havet mellan Storbritannien, Irland och Frankrike fiskas bara enstaka år och det var länge sen nån dansk båt faktiskt gjorde det. Fångsten av havgalt var såliten 208 att jag inte redovisar den. De båtar som landade havgalt år 2018 var E 349 Cattleya och S 364 Rockall. Hästmakrill fiskas  Nordsjön, främst de södra delarna och i Engelska kanalen. Fisket bedrivs av enstaka båtar och främst de år hästmakrillen faktiskt kommer in i Nordsjön i nån större omfattning.

Landad blåvitling 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

HG 264 Ruth, 24 033, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen)
HG 265 Asbjørn, 20 494, Asbjørn A/S (fam. Magnusen)
S 349 Gitte Henning, 18 682, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HG 62 Beinur, 8 446, P/R Beinur (fam. Tindskard)
S 264 Astrid, 6 177, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
S 364 Rockall, 5 520, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
HG 333 Isafold, 3 889, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard)

Sammanlagt landade Astrid Fiskeri A/S 11 697 ton.

L 229 Lykke Hametner

L 229 Lykke Hametner

Landad sperling 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

L 229 Lykke Hametner, 1 632, John Anker Hametner Larsen
R 500 Sophia Hametner, 1 586, John Anker Hametner Larsen
S 229 Maria Hametner, 1 098, John Anker Hametner Larsen
L 525 Thingholt, 1 064, John Anker Hametner Larsen
L 415 Stormy, 1 042, Mindbo ApS (fam. Christensen)
L 441 Hametner Senior, 948, John Anker Hametner Larsen
L 273 Olga Ruby, 936, P/R Olga Ruby (fam. Ruby)
L 421 Cadiz, 856, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (Berndtsson & Börjesson)
L 526 Lonny Hedvig, 746, P/ Lonny Hedvig (fam. Hovgaard Schmidt)
L 228 Susanita, 744, P/R Susanita (John Anker Hametner Larsen 75%)
S 364 Rockall, 612, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
L 854 Helle Ronny, 304, P/R Helle Ronny L 854 (Conrad Hviid & Niki Andersen)

E 349 Cattleya

E 349 Cattleya. Bild: DPPO

Landad hästmakrill 2018 per båt, båtnamn, ton, företag

E 349 Cattleya, 5 528, Cattleya A/S (Flemming Pedersen)
S 364 Rockall, 737, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)
S 264 Astrid, 207, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson)

Vid sidan av fisket på kvoterade arter förekommer det också fångster av ansjovis och sardiner i Nordsjön och andra fiskevatten där danskflaggade båtar är aktiva. Dessa två fiskarter är okvoterade i Nordsjön, Engelska kanalen och Keltiska havet där danska fiskebåtar är aktiva. 2016 landade danska båtar 2 285 ton sardiner från Engelska kanalen. 2013 var det bara 40 ton. Sannolikt var det främst E 349 Cattleya som landade sardiner. Inga landningssiffror för ansjovis verkar vara tillgängliga och landningarna är sannolikt mycket små. ansjovis är en fisk som lever nära kusten medan sardin är en traditionell pelagisk fisk som lever i de öppna vattenmassorna.

Lodda som är en kvoterad fisk har periodvis fiskats av danska båtar i Nordatlanten på en del av den grönländska kvoten men inte under senare år.

Läs också:

Källor: FiskeristyrelsenDansk SkibsregisterCVR-registret

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!