Bryngeld tycks ha köpt på sig mer finska kvoter

Nyligen köpte familjen Bryngeld en ny fiskebåt vid namn Label Normandy via sitt finska bolag, AB Kotka Fiskeri. Det är en pelagisk frystrålare och utan konkurrens den största fiskebåten i Finland. Tidigare var FIN-1125-T Windö störst, också den ägd av AB Kotka Fiskeri.

Inför köpet och drifttagandet av Label Normandy tycks familjen Bryngeld och AB Kotka Fiskeri ha köpt på sig sillfiskerättigheter genom att köpa upp finska fiskebåtar. I november 2018 köptes FIN-1116-U Hemland från MR Trooli, i december samma år köptes FIN-1106-T Amazon från Keskikala Oy. Sannolikt köptes båda inklusive kvoter. Den sistnämnda båten såldes därefter till Rederi AB Engesberg i Sverige och blev GE 49 Arcadia.

Under 2018 köpte företaget också FIN-140-K Huovari. Även båten FIN-163-V Vesturfarid tycks ha köpts vid något tillfälle för i mars 2019 såldes den av Kotka Fiskeri vidare till Anders Mickelsson & Co i Nagu. Flertalet köpta båtar är små och omoderna. Det finns ingen anledning att tor att de kommer att användas till fiske. Det är därför sannolikt att Kotka Fiskeri enbart köpt dem för fiskerättigheternas skull.

Källor: EU:s skeppsregister, EOS Shipbroker

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!