Stort nederländskt företag engagerat i östersjöfisket

Familjen Bryngelds Kotka Fiskeri AB köpte för en tid sen den fransflaggade båten Label Normandy från ett dotterbolag till den stora nederländska fiskerikoncernen Cornelis Vrolijk. Label Normandy har dag finsk flagg. Sannolikt erhöll de aktier i Kotka Fiskeri AB som betalning och nu sitter chefen för deras pelagiska verksamhet, Arnout Langerak, i styrelsen för Kotka Fiskeri AB. Det är osannolikt att han skulle göra det om företaget inte var delägare.

Cornelis Vrolijk är ett mycket stort fiskeriföretag som har fiskeridotterbolag i Storbritannien (North Atlantic Fishing Company), Frankrike (France Pélagique) och Mauretanien (Cap Blanc Pélagique) förutom i Nederländerna. De äger några mycket stora frystrålare för pelagiskt fiske och säljer en stor del av fångsten till Ryssland, Nigeria, Elfenbenskusten, Egypten, Kina och Japan. Att ha dem med som delägare innebär troligen att Kotka Fiskeri AB kan få avsättning för sin frysta sill i Ryssland eller på annat håll. Något som kanske inte varit lika lätt utan Cornelis Vrolijks stora försäljningsapparat med företag i Spanien, Ecuador, Indien, USA, Nigeria, Kina, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Storbritannien. Genom dotterbolaget Jaczon BV äger de också kylfartyg för långväga transporter samt fiskbearbetningsindustrier i flera länder.

Den typen av fiskebåtar som Label Normandy representerar, frystrålare med inriktning på pelagiskt fiske används i Europa egentligen bara av de tre stora nederländska fiskeriföretagen Parlevliet & van der Plas (PP Group), Cornelis Vrolijk och Willem van der Zwan & Zonen och några isländska storföretag som Samherji och HB Grandi. Även i Ryssland, Korea, Kina och Japan,USA och Kanada finns denna typ av fiskebåtar för pelagiskt fiske. Inom det demersala fisket är frystrålare och fabrikstrålare mycket vanligt i hela världen.

I östnordiskt fiske (Danmark, Sverige, Finland) har det tidigare gjorts ett försök att fiska för konsumtionsmarknaden med frystrålare. Det var den nederländske fiskaren Tamme Bolt som är aktiv i Danmark. Han köpte del i frystrålaren Ariadne. Båten ägdes tillsammans med Willem van der Zwan. Fisket var inriktat på skarpsill för konsumtionsmarknaden men försöket slog inte riktigt väl ut och avbröts efter ett par år även om det inte var ett total fiasko.

Nu när familjen Bryngeld försöker samma sak med sitt finska företag är inriktningen istället i första hand sill. Det återstår att se om detta försök lyckas bättre än Tamme Bolts. Satsningen är kanske delvis en följd av EU lyft restriktionerna för försäljning av sill från egentliga Östersjön som föda på grund av att gifthalterna numera är lägre än de gränsvärden som finns.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!