Det mystiska företaget Africa Pelagic i Fiskebäck

Enligt Lloyds Register of Shipping är ett företag vid namn Africa Pelagic ägare till en fiskebåt som fiskar i mauretanska vatten. Namnet på båten är Svanavag. Enligt samma källa så har företaget sin adress i Fiskebäck, närmare bestämt Fiskebäcks Hamn 32. Nåt företag med det namnet finns inte i Sverige så det är inget svenskt företag.

Svanavag i Las Palmas 2016. Bild: Jukka Koskimies

Svanavag är en båt på 688 ton och en gång i tiden ägdes båten av danska fiskare i Skagen och gick under namnet S 124 Grenen för att därefter fiska i Västsahara som Dicada, fortsatt med danska ägare. Men vilka som är ägare idag är mer oklart.

På adressen Fiskebäcks Hamn 32 finns KVA Group AB (Krabbeskärs Verkstad) med flera dotterbolag, Elida AB, Telco International AB, Maconar AB och Swedish Pelagic Federation PO (SPF).

KVA Group AB ägs av Karl Vilhelm Aronsson, Maconar AB av Jan Anders Rydlinger och Telko International AB av Telko AS i Norge. Telko är ett företag som säljer elektronisk utrustning till fartyg och det är delägt av Furuno. Maconar AB är ett IT-företag och Elida AB är ett missionsföretag som äger en båt för missionsresor.

Inget av företagen har någon direkt koppling till fiske förutom SPF som knappast är ägare av ett fiskeriföretag med verksamhet i Mauretanien.

Ett av bolagen i KVA Group, REPIR AB, ska enligt bolagsordningen bedriva import, export och handla med industriförnödenheter, företrädesvis maskiner, fordon och fartyg, samt därmed förenlig verksamhet. Det är det närmaste att äga en fiskebåt vi kommer. I verkligheten säljer REPIR AB filter och de finns på Ringön och inte i Fiskebäck. Fadern till Karl Vilhelm Aronsson, vid namn Sune Aronsson, har dock tidigare varit delägare i en fiskebåt som bar namnet GG 318 Dyning. Sune Aronsson och Nisse Artursson var de som 1979 grundade Krabbeskärs Verkstads AB i en sjöbod tillhörande GG 318 Dyning.

Eftersom båten är flaggad i Belize kan ju företaget eventuellt vara hemmahörande där. I en lista över företag som får handla med fiskprodukter från Mauretanien inom EU finns Africa Pelagic med som ägare av en fiskberedningsanläggning. Företaget är registrerat i Nouakchott vilket är märkligt de flesta fiskeriföretag är registrerade i Nouadhibou som är den stora hamnen och fiskeristaden. I en lista från myndigheterna i Belize finns också företaget med som ägare till Svanavag. Då med namnet Ste Africa Pelagic SARL vilket tyder på att det handlar om ett bolag som är hemmahörande i Mauretanien eller möjligtvis Marocko.

Samtidigt så gör företaget Atlantic Yufen SARL (Atyfen)i Mauretanien anspråk på att vara ägare till Svanavag i ett dokument. Atyfen driver en fiskmjölsfabrik och fiskberedningsfabrik i Nouadhibou där de bl.a. producerar fiskolja och fiskmjöl. Kanske är det bara så att Svanavag fiskar på kontrakt med Atyfen men inte ägs av dem. Atyfen som ägs av kinesiska staten finns också på ovan nämnda lista.

Det finns två familjer och personer i Fiskebäck som tidigare haft fiskeriverksamhet i Västsahara. Dels Peter Kjellberg (äger ett företag vid namn Swemar AB) som är brorson till bröderna Kjellberg som är ägare av Zandic, dels en gren av släkten Ahlström med Morgan Ahlström och Johannes Ahlström, söner till Ove Ahlström. De äger Västanfisk AB och GG 208 Ganthi. Någon koppling till adressen Fiskebäcks Hamn 32 eller till Africa Pelagic verkar dock ingen av dem ha. Sen har vi förstås de som äger Zandic. Äger de också Africa Pelagic? Det finns dock inget som tyder på det. Zandic har en helt annan adress.

Om företaget Africa Pelagic verkligen har en adress i Fiskebäck är i grunden mycket oklart. Vem som äger företaget är än mer oklart.

Läs också: Tidigare svenska båtar fiskar i Mauretanien

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!