Finlands största fiskeriföretag 2019

Finland har små fiskeriföretag jämfört med Danmark och mycket små jämfört med Norge och Island. Företagen är av samma storleksordning som svenska fiskeriföretag. De flesta större finska fiskeriföretag är ägda av utländska investerare, framförallt estländska sådana. Alla de stora företagen fiskar främst sill (strömming) och en del fiskar också skarpsill.

Ett estländskt företag, Hiiu Kalur AS, är i slutändan kontrollerande ägare av tre av de största finska fiskeriföretaget, nämligen Troolari Olympos Oy, Keskikala Oy och Menhaden Oy.

Urmas Reiman är en av två företrädare i det estniska fiskeriföretaget Hiiu Kalur AS. Den andre är Tanel Esta. Troligen är de också delägare.  Tiit Kõuhkna och hans son Toomas Kõuhkna är dock huvudägare.

Hiiu Kalur AS äger i sin tur 50% av estniska Soome Kala Oü som äger Keskikala Oy och Länsi-Rannikon Kala Oy. Resterande 50% i Soome Kala Oü ägs av Saare Fishexport Oü som ägs av Arne Salong, Ivar Kiil och Tiit Söber.

Dessutom äger Hiiu Kalur AS 40% i estländska fiskeriföretaget Krapesk AS som äger finska fiskeriföretaget Menhaden Oy och det estniska Kalalaev Kotkas Oü. Övriga delägare i Krapesk AS var tidigare och sannolikt fortfarande två företag i skatteparadisen Panama (Klein Holding Group) och Belize (Netwell Corp).

Oleg Omeltsenko är också VD för Kajax Fishexport AS i vilket bolag han äger 21%, Hiiu Kalur AS 40% och Oleg Lusjyk 39%. Den sistnämnde hör hemma i Ukraina.  Kajak Fishexport AS äger i sin tur Troolari Olympos Oy. Det sistnämnda företaget driver också fiskbearbetningsanläggning i Nystad.

Största finska fiskeriföretagen efter omsättning 2018, namn, miljoner EUR, ort, ägare

 1. Selkämeren Jää Oy, 10,69, Nystad, verkar vara ägt av en grupp av anställda
 2. Troolari Olympos Oy, 4,57, Nystad, Kajak Fishexport AS
 3. Shedfish Oy, 2,31, Helsingfors, Morobell Oü
 4. Keskikala Oy, 2,17, Tövsala, Soome Kala Oü
 5. Menhaden Oy, 1,80, Uleåborg, Krapesk AS
 6. Sonnfish Oy AB, 1,64, Kaskö, fam. Granfors
 7. LV-Fishing Oy, 1,62, Björneborg, Lauri Vehkaperä
 8. Kotka Fiskeri Oy AB, 1,62, Åbo, fam. Bryngeld & Cornelis Vrolijk
 9. Östersjöfisk JAS AB, 1,54 (2017), Hammarlandet, Jörgen Andersson, Aleksandr Bris och Simon Kartau
 10. JAS Fiske AB, 1,50 (2017), Lillandet, Jörgen Andersson, Aleksandr Bris och Simon Kartau
 11. S-H Service Oy, 1,35, Björneborg, fam. Tervamäki
 12. Troolari Nessie Oy, 0,88, Hapsal (Estland), Morobell Oü

Selkämeren Jää Oy äger fiskeriföretaget Omega Shipping Oy AB och driver fiskbearbetningsindustrier i Nystad och Björneborg.

Raivo Baum är ägare av det nästa största fiskeriföretaget i Estland, Morobell Oü. Morobell är moderbolag till de två finska företagen Shedfish Oy och Troolari Nessie Oy AB samt litauiska Morobell UAB. Han äger också 78% i det estniska fiskeriföretaget Bentros Oü. En släkting till honom, Ragnar Baum, äger ett annat estländskt fiskeriföretag, Fortem Holding.

Kotka Fiskeri AB äger numera en stor frystrålare. Det har inneburit att det nederländska företaget Cornelis Vrolijk troligen blivit delägare i företaget vid sidan av familjen Bryngeld från Sverige.

Förutom att Jörgen Andersson är delägare i Östersjöfisk JAS AB och JAS Fiske AB är han också tillsammans med nära släktingar ägare av Pensar Trål AB som har en mindre fiskebåt.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!