Naturskyddsföreningens förljugna havskampanj – bottentrålningen

Naturskyddsföreningen verkar just nu vara inne i ett intensivt skede för sin havsmiljökampanj. Det är en mycket förljugen kampanj med en lång rad felaktiga och falska påståenden. Några av dess många felaktigheter berör bottentrålning och marina skyddsområden (MPA).

I Sverige ingår mer än 10% av havet i skyddade områden. På den svenska västkusten ingår mer än 20% av havet i skyddade områden. I Skagerak och Kattegatts svenska vatten är trålning förbjudet i mer än 20% av havet. Dessa områden överensstämmer dock inte med varandra. Vilket naturligtvis kan upplevas som ett problem. Men det är inget problem.

Den bottentrålning som förekommer i dessa områden är småskalig. Det gäller i alla de tre områden som är aktuella. Bratten i den västra delen av Skagerak, Kosterhavets nationalpark och Gullmarsfjorden. Faktum är att något storskaligt bottentrålsfiske inte finns i Sverige. Det enda storskaliga fisket i Sverige på svenska vatten är det pelagiska fisket på sill och skarpsill. Det fisket som sker med flyttrål och snörpvad påverkar inte bottnarna.

I Gullmarsfjorden får 4 små räktrålare fiska med små redskap några få dagar om året i ett mycket begränsat område, i Kosterhavet får bara små redskap användas och i de mest skyddsvärda områdena är bottentrålning inte tillåten. I Bratten är det också så att bottentrålning inte är tillåten där det finns skyddsvärda miljöer såsom korallrev. En förutsättning för att Kosterhavets nationalpark kunde skapas var att det småskaliga kustnära fisket skulle kunna fortsätta på samma sätt som samerna får bedriva renskötsel i de stor nationalparkerna i norr. Förutsättningarna för Brattens skyddade havsområde är och har varit desamma även om det där inte handlar om kustnära fiske utan bara småskaligt.

I Bohusläns fjordar och innerskärgård har bottentrålning aldrig förekommit förutom i de begränsade områdena i Gullmarn och Kosterhavet. Längs hela Sveriges kust är all trålning förbjuden innanför trålfiskegränsen på 3-4 sjömil med undantag av vissa indragningsområden där vissa fisken är tillåtna (i Skagerak och Kattegatt gäller det kräftfiske med ristförsedd trål).

I Östersjön förekommer bottentrålning på cirka 20% av bottnarna. I 80% av Östersjön förekommer alltså inget fiske som på något sätt kan skada bottenlivet. I de marina skyddsområden i Östersjön är trålning oftast förbjudet men det spelar mindre roll då en mycket liten andel av bottenytan i Östersjön utsätts för bottentrålning. Bottentrålning är vad Östersjön bekommer inget som helst problem. Huvuddelen av Östersjöns bottnar har aldrig nånsin utsatts för bottentrålning. Men naturskyddsföreningen påstår att Östersjöns bottnar trålas flera gånger om varje år. Det är en lögn.

Naturskyddsföreningen påstår i sin kampanj att bottentrålningen är ett hot mot havet bottnar i Sverige. Som jag visat är det ett falskt påstående. Större delen av Sveriges havsbottnar utsätts inte för bottentrålning. Kampanjen är i detta avseende förljugen. Naturskyddsföreningen menar att för lite av havet är skyddat och att målsättningen på 10% inte uppnås. Det är felaktigt och lögnaktigt.

I Sverige används i huvudsak selektiva redskap i bottentrålsfisket. Bottentrålar med en utformning som minimerar bifångsterna. Detta gäller allt räkfiske och huvuddelen av kräftfisket med trål. Naturskyddsföreningen låtsas i sin kampanj som om bifångsterna i bottentrålsfisket är enorma. Det är totalt förljuget.

De har däremot rätt i att bottentrålning drar mycket bränsle i förhållande till mängden fångad fisk (inkl skaldjur). Samtidigt vill inte svenska miljörörelser ha en satsning på ett byte av motorer i fiskebåtar så att bränsleförbrukningen kan minskas. Det finns ett EU-bidrag till det, men i Sverige kan fiskare inte ta del av detta bidrag då miljörörelser och miljöpartiet drivit igenom ett stopp för detta bidrag. Naturskyddsföreningens kampanj är därför även på denna punkt förljugen och dessutom helt oseriös.

Det finns heller ingen trovärdig forskning som visar att bottentrålad kräfta har större klimatpåverkan än nötkött vilket naturskyddsföreningen påstår. De ljuger på denna punkt rakt av.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!