Naturskyddsföreningens förljugna havskampanj – överfiske

Naturskyddsföreningen havskampanjer mycket förljugen kampanj med en lång rad lögner och felaktigheter. En del av dessa lögner berör skyddade havsområden och bottentrålning vilket jag redan skrivit om. Andra lögner berör överfiske.

Av världens fiskbestånd är 33% överfiskade enligt den senaste rapporten från FAO. Ändå ljuger Naturskyddsföreningen och påstår i praktiken att 90% av världens fiskbestånd är överfiskade.

Målsättningen med fiskeripolitiken i världen är att att alla fiskbestånd ska fiskas långsiktigt hållbart med så stort uttag som möjligt för att effektivt kunna bidra till världsbefolkningens mat- och näringsbehov. Det kallas maximalt hållbar uttag (MSY). Det är alltså ett långsiktigt hållbart fiske och ska inte räknas ihop med andelen överfiskade bestånd så som Naturskyddsföreningen på ett förljuget sätt gör. 60% av världens fiskbestånd fiskas långsiktigt hållbart. Ytterligare 7% av världens fiskbestånd underfiskas, dvs matresursen utnyttjas inte fullt ut. Totalt är alltså 67% av världen fiskbestånd hållbart fiskade.

Men situationen är i själva verket ännu bättre. Hela 82% av den fisk vi använder kommer från hållbart fiskade fiskebestånd. Att andelen hållbart fångad fisk är högre än andelen hållbart fiskade fiskbestånd beror på att storskaligt fiske på stora bestånd är bättre kontrollerat och förvaltat än det småskaliga fisket som ofta utnyttjar mindre fiskbestånd. Det storskaliga fisket av stora fiskbestånd står för en större andel av fångsterna och då detta fiske är mer hållbart blir andelen hållbart fångad fisk högre.

När Naturskyddsföreningen påstår eller antyder att 90% av världens fiskbestånd är överfiskade är det en ren lögn. Det är ett totalt förljuget påstående som gör deras havskampanj mycket otrovärdig.

De påstår också att världens vanligaste matfiskar håller på att ta slut. Det är inget annat än dumheter. De vanligaste matfiskarna i världen som kommer från havsfiske är alaska pollock, skipjack (bonit), sardineller, tagg- och hästmakrill, sill, chubmakrill, gulfenad tonfisk, torsk, japansk ansjovis och sardin. De är inte hotade av utrotning på något sätt. En del av dem överfiskas dock eller är överfiskade. Det gäller främst vissa bestånd och arter av sardineller, tagg- och hästmakrill och gulfenad tonfisk i områden med dålig fiskerikontroll och okontrollerat småskaligt fiske. Av dessa arter fiskas bara torsk och alaska pollock med bottentrål. De flesta andra fiskas i huvudsak med de allra miljö- och klimatvänligaste fiskeredskapen, flyttrål och snörpvad.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!