Rädda östersjötorsken begriper inte problemen i Östersjön

Rädda östersjötorsken är en lobbyorganisation som drivs av en stiftelse (BalticSea 2020) som fått sina pengar från en av Sveriges största skattesmitare. Det är en helt oseriös organisation och de begriper uppenbarligen inte torskproblematiken i Östersjön.

Torsken i östra Östersjön är så liten och så mager att den inte längre kan äta skarpsill och sill. Detta då både skarpsill och sill är lika stora eller större än de vuxna torskarna. Sill och skarpsill är inte längre torskmat. I en sådan situation konkurrerar de om födan. De äter samma saker. Att då fiska mindre skarpsill som Rädda Östersjötorsken vill skulle förvärra läget. Det enda rimliga är att fiska mer skarpsill och fortsätta fiska sill. Det finns även fler andra argument för ökat skarpsillsfiske.

Rädda Östersjötorsken vill inte heller göra nåt åt det som orsakat torskens problem, övergödning, klimatförändringar och sälspridda parasiter. Rimliga åtgärder som krafttag mot jordbrukets utsläpp av kväve, minskade utsläpp av växthusgaser och säljakt för att minska den ofantligt stora sälstammen lyser helt med sin frånvaro i deras verklighetsfrämmande retorik och i deras förslag. Sälen gör också att annat fiske än fiske med bottentrål i praktiken är omöjligt i stora delar av Östersjön. Det enda de pratar om är fiskestopp. Garnfiske är det stora alternativet men om det skulle ersätta bottentrålning så skulle tumlaren snart utrotas i Östersjön. Nära kusten är garnfiske olönsamt och ofta ogenomförbart på grund av sälen.

Fiskestopp kommer inte att rädda torsken och får den sanningsförnekande lobbyorganisationen som de vill kan nog torsken hälsa hem för gott. Utan säljakt blir det inget annat fisk än bottentrålning som kan vara lönsamt oh möjligt. Utan åtgärder mot klimatförsämringar och övergödning blir det inga lekområden och ingen mat kvar för torsken. Utan ökat fiske av skarpsill blir det inget utrymmer för torsken och ingen mat för torsken.

Med sin totala fixering vid en enda åtgärd, att stoppa så mycket fiske som möjligt, vilket dessutom inte räddar torsken på lång sikt så bidrar Rädda östersjötorsken i själva verket till torskens utrotning i Östersjön.

Rädda östersjötorsken arbetar uppenbarligen för att utrota både tumlare och torsk. De vägrar konsekvent ta upp de verkliga miljöproblemen i Östersjön. Så arbetar oseriösa organisationer.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!