Hårdare torskfiske och ökat skarpsillsfiske kan vara vägen att rädda Östersjötorsken

Små torskar kan inte äta skarpsill och sill. De konkurrerar istället om samma föda. Att fiska mindre skarpsill (som också har problem med att få tag på tillräckligt med mat) och sill kan därför inte rädda torsken. Det vore därför rimligare att fiska mer skarpsill för att g mer mat till torsken så den kan växa sig stor. Dessutom är det så att skarpsillskvoten sannolikt varit för låg under flera år på grund av felrapportering. Att öka kvoten är rimligt också med den utgångspunkten. Så ökad kvot och ökat fiske på skarpsill vore en rimlig väg att gå.

Dessutom menar en del att det borde fångas mer liten torsk för att få bort dem och gynna de stora torskarna. För mig verkar det inte var ett rimligt förhållningssätt. Men det kanske finns en bra logik bakom det också.

Licensjakt på säl för att minska spridningen av parasiter som gör torsken sjuk och dålig är också rimligt. Dessutom skulle det innebär att det skulle bli lättare i det småskaliga kustnära fisket. Säljakt har med andra ord flera positiva aspekter.

När det gäller grundproblemen som lett till brist på föda, dvs övergödning och syrebrist samt klimatförändringar och varmare hav så hjälper varken säljakt, minskat fiske eller ökat fiske. Kanske är det till och med så att en varmare östersjö innebär att torsken överhuvudtaget inte kan räddas.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!