Utan efterfrågan inget fiske till konsument

Ett vanligt gnäll från kustnära fiskare på Östkusten är att sillen fiskas för användning till foder, fiskmjöl och fiskolja (industrifiske) och inte till konsumtion. Gnället åtföljs ofta av att de skyller på det storskaliga pelagiska fisket (industrifisket) och att det är deras fel att det inte finns nån sill för konsumtion. Det är inget annat än dumheter. Sanningen är att det idag inte finns någon konsumtionsmarknad för sill från Östersjön.

Orsaken till att sill från Östersjön inte efterfrågas av konsument i Sverige är att den länge innehållit höga halter av miljögifter som dioxiner och PCB. Även om sillen från egentliga Östersjön idag inte innehåller några höga halter av miljögifter och fritt får säljas som mat inom EU rekommenderar Livsmedelsverket ändå att den ska ätas med försiktighet. I Bottenhavet innehåller sillen fortfarande så mycket gifter att den är olämplig som föda. Detta gör att någon större konsumtionsmarknad för sill inte kan skapas. Det är orsaken till att det inte går att fiska sill för konsumtion. Inte att det bedrivs ett storskaligt fiske (som förresten är långsiktigt hållbart, klimat- och miljövänligt). Vid användning av sillen till fiskmjöl och fiskolja kan gifterna rensas bort i produktionsprocessen.

Då det inte finns någon konsumtionsmarknad för sill från Östersjön i Sverige återstår det att sälja den för konsumtion till andra länder. Det är något som en svensk fiskarfamilj har för avsikt att göra. Familjen Bryngeld ska i sitt finska företag Kotka Fiskeri fisk sill för konsumtion med en frystrålare, den nya Windö (tidigare Label Normandy). De samarbetar i det syftet med det stora nederländska fiskeriföretaget Cornelis Vrolijk som ska sköta marknadsföringen och försäljningen. Det är idag det enda initiativet som finns för att öka försäljningen av sill från Östersjön till konsument. Familjen Bryngeld ägnar sig åt storskaligt pelagiskt fiske även i Sverige med GG 505 Polar. Några initiativ från kustfiskarna har däremot inte synts till. De ägnar sig mest åt att gnälla på andra.

En annan orsak till att det är svårt att fiska sill längs kusten i Östersjön i det kustnära fisket med garn (nät, skötar) är den stora förekomsten av säl. Sälen äter upp fångstens och förstör så att fisket inte kan bli lönsamt även om det fanns en marknad. Utan en omfattande licensjakt på säl inget kustnära fiske på sill.

Den tredje anledningen till att det är svårt för yrkesfiskare att fiska sill i det kustnära fisket i Bottenhavet är det omfattande fritidsfisket och sportfisket. Detta är så omfattande i området att det påverkar bestånden och har tvingat myndigheterna att införa restriktioner mot fritidsfisket. Detta hindrar dock inte en del inom det kustnära fisket att gnälla på andra ihop med Sportfiskarna.

Slutligen ska det nämnas att all sill som fiskas i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt av stora pelagiska båtar såväl som små kustnära fiskebåtar används till konsumtion. Stora båtar är alltså i sig inget som helst hinder för konsumtionsfiske som de gnälliga kustfiskarna i Östersjön ofta hävdar. Det mesta, i stort sett allt, av den sill som fiskas i västra Östersjön används också till konsumtion idag. Två av båtarna som fiskar där är stora pelagiska trålare. De hör hemma i Simrishamn.

För att kunna skapa ett fiske av sill i Östersjön för konsument med lokal försäljning i Sverige så måste Livsmedelsverket ändra sina rekommendationer och en omfattande licensjakt på säl införas. Att gnälla på de enda fiskare (det miljö- och klimatvänliga storskaliga pelagisk fisket) som i nuläget börjar satsa ordentligt på fiske för konsumtion leder ingen vart.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!