DN:s okunniga ledare om fiske

En av DN:s senaste ledare handlar om fiske. Det är en förljugen produkt skriven av en okunnig charlatan.  Av världens fiskbestånd är 33% överfiskade enligt den senaste rapporten från FAO. Ändå ljuger DN och påstår att 93% av världens fiskbestånd är överfiskade.

Målsättningen med fiskeripolitiken i världen är att att alla fiskbestånd ska fiskas långsiktigt hållbart med så stort uttag som möjligt för att effektivt kunna bidra till världsbefolkningens mat- och näringsbehov. Det kallas maximalt hållbar uttag (MSY). Det är alltså ett långsiktigt hållbart fiske och ska inte räknas ihop med andelen överfiskade bestånd så som Naturskyddsföreningen på ett förljuget sätt gör. 60% av världens fiskbestånd fiskas långsiktigt hållbart. Ytterligare 7% av världens fiskbestånd underfiskas, dvs matresursen utnyttjas inte fullt ut. Totalt är alltså 67% av världen fiskbestånd hållbart fiskade.

Men situationen är i själva verket ännu bättre. Hela 82% av den fisk vi använder kommer från hållbart fiskade fiskebestånd. Att andelen hållbart fångad fisk är högre än andelen hållbart fiskade fiskbestånd beror på att storskaligt fiske på stora bestånd är bättre kontrollerat och förvaltat än det småskaliga fisket som ofta utnyttjar mindre fiskbestånd. Det storskaliga fisket av stora fiskbestånd står för en större andel av fångsterna och då detta fiske är mer hållbart blir andelen hållbart fångad fisk högre.

När DN påstår att 93% av världens fiskbestånd är överfiskade är det en ren lögn. Det är ett totalt förljuget påstående som också gör resten av ledaren totalt värdelös.

Dessutom påstår DN att hälften av fisken i Östersjön är överfiskad. Det är bara dumheter. Även det en ren lögn. WWF har visserligen påstått det, men de ljuger också. Nåt överfiske har inte förekommit på evigheter i Östersjön. Att fiskbestånd i Östersjön har problem har inget med fiske och fiskeripolitik att göra. Det har med miljö och klimat att göra. Klimat- och miljöförändringar samt den förda miljöpolitiken har medfört varmare hav, övergödning, döda bottnar, syrebrist, matbrist för fisken, för många sälar och skarvar, spridning av sjukdomar och sälparasiter med mera. Detta är orsakerna till att torskbestånden (2 stycken) och det västra sillbeståndet har problem. 3 av 6 kvoterade bestånd i Östersjön har alltså problem på grund av miljöpolitik samt klimat- och miljörelaterade förändringar.

Det är ju också viktigt att påpeka att den överväldigande majoriteten av illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) består av småskaligt traditionellt fiske i världens fattiga länder. Det är också bara i det fisket som allmänningen tragedi existerar. Att utrota det fisket utan att hota befolkningens livsmedelsförsörjning är inte lätt. Det mesta av detta fiske finns i Asien, i länder som Indien, Indonesien, Filippinerna med flera. Spaniens, Kinas, Koreas och Taiwans olagliga, orapporterade och oreglerade fiske är mindre i omfattning och dessutom mycket lättare att komma åt.

Subventionerna av världens fiskeflottor bör naturligtvis upphöra. På den punkten har DN:s ledare rätt. Men Kina står för huvuddelen av dessa och jag tvivlar på att Kinas ”skattebetalare” tycker det är fel. Men Sveriges subventioner är helt obetydliga så det är väldigt lite regeringen kan göra där. Även EU:s subventioner är små och går idag främst ut på att gynna miljövänliga och hållbara lösningar. De leder idag inte till ökad fiskekapacitet. Kritiken av dessa subventioner är med andra ord felriktad. Den ”lösning” på problemet DN föreslår är med andra ord totalt missriktad och felaktig.

Läs mer: