Svenska landningar av skarpsill 2019

Skarpsill är en nästan lika viktig fisk i det svenska fisket som sill. Skarpsill fiskas främst i Östersjön, men också i Nordsjön och Skagerak. Det som fiskas i Östersjön och Nordsjön används i huvudsak till fiskmjöl, fiskolja och foder medan det som fiskas i Skagerak nästan uteslutande används till konsumtion. Även i Danmark domineras skarpsillsfisket av svenska båtar.

Det är samma företag och fiskebåtar som dominerar skarpsillsfisket och sillfisket. Flertalet båtar som fiskar mycket skarpsill är hemmahörande i Ordningen är dock lite annorlunda när det gäller de företag som ligger i den absoluta toppen.

GG 505 Polar fiskade också de fiskerättigheter som innehas av GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland, två båtar som kommer att komma tillbaks till fisket under 2020. GG 206 Ahlma är numera flaggad i Danmark och GG 158 Sunnanland har sålts.

GG 505 Polar

Landningar av skarpsill från Nordsjön per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 505 Polar, 1 875, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 2. GG 206 Ahlma, 1 756, Ahlma Fiskeri AB, Fiskebäck
 3. GG 203 Ginneton, 1 323, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 4. GG 764 Astrid, 898, Astrid Pelagic AB, Rörö
 5. GG 330 Carmona, 762, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 6. GG 778 Lövön, 503, Lövön AB, Rönnäng
GG 764 Astrid

Landningar av skarpsill från Skagerak och Kattegatt per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 764 Astrid, 1 386, Astrid Pelagic AB, Rörö
GG 330 Carmona

Landningar av skarpsill från Östersjön per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 505 Polar, 9 088, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 2. GG 330 Carmona, 7 548, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 3. GG 229 Clipperton, 5 356, B-C Pelagic AB, Donsö
 4. GG 778 Lövön, 5 027, Lövön AB, Rönnäng
 5. GG 203 Ginneton, 4 044, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 6. GG 206 Ahlma, 3 793, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 7. GG 218 Västfjord, 3 317, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 8. GG 158 Sunnanland, 2 010, Axfish AB, Fiskebäck
 9. SIN 602 Courage, 1 572, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 10. SIN 50 Laguna, 1 352, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 11. VY 242 Vestland, 1 263, fam. Pettersson, Kappelshamn
 12. GG 764 Astrid, 1 189, Astrid Pelagic AB, Rörö
 13. VK 190 Scanö, 961, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 14. VY 33 Britton, 916, Enbloms Fiske AB, Ronehamn

För Bryngeld Fiskeri AB redovisas också de fångster som motsvarar de fiskerättigheter HB Torönlands två fiskebåtar innehar. Under 2020 kommer dessa båtar att återkomma i det svenska fisket.

Ahlma Fiskeri AB har numera flyttat sitt huvudsakliga fiske och Axfish AB har ingen fiskebåt. Fiskeri AB Ginneton och Astrid-koncernen har också verksamhet i Danmark medan Bryngeld Fiskeri har verksamhet i Finland genom ett systerbolag.

Landningar av skarpsill per företag 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. Bryngeld Fiskeri AB, 10 963, fam. Bryngeld, Fiskebäck
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 8 310, fam. Gustafsson, Dyrön
 3. Ahlma Fiskeri AB, 5 549, Jonas Ahlström och fam. Magnusson, Fiskebäck
 4. Lövön AB, 5 530, fam. Arvidsson, Rönnäng
 5. Fiskeri AB Ginneton, 5 367, fam. Claesson, Fiskebäck
 6. B-C Pelagic AB, 5 356, fam. Backman och fam. Jansson, Donsö
 7. Västfjord Fiskeri AB, 3 709, fam. Gustavsson, Fotö
 8. Astrid Pelagic AB, 3 473, fam. Johansson, Rörö
 9. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 2 924, fam. Söderberg, Skillinge
 10. Axfish AB, 2 010, fam. Axelsson, Fiskebäck
 11. VY 242 Vestland, 1 263, fam. Pettersson, Kappelshamn
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!