Danska landningar av sperling 2019

Sperling som heter vitlinglyra på svenska, øyepål på norska och norway pout på engelska var på 1970-talet Danmarks viktigaste industrifisk, dvs den viktigaste fiskarten för tillverkningen av fiskmjöl och fiskolja. Senare har fisket minskat då bifångsterna traditionellt varit stora. Sperling fiskas dock och fiskas mer de år då brislingkvoten (skarpsillskvoten) och/eller tobiskvoten är liten.

L 441 Hametner Senior. Bild: Charlie Umphray

Numera fiskas sperling med redskap försedda med rist eller annan utrustning för att minska bifångsten. Bifångster är ofta andra torskfiskar som vitling, kummel (lysing, kulmule), sej, kolja (kuller, hyse) och torsk.

Fisket bedrivs i stort sett uteslutande av norska och danska fiskebåtar och fiskeriföretag i Nordsjön. Thyborøn är centrum för fisket och bas för i stort sett alla båtar som fiskar sperling oavsett var båtarna formellt är hemmahörande.

Landningar av sperling från Nordsjön per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. L 441 Hametner Senior, 5 491, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 2. L 106 Monsun, 3 511, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Thyborøn
 3. L 526 Lonny Hedvig, 3 008, fam. Hovgaard Schmidt, Thyborøn
 4. L 273 Olga Ruby, 2 583, fam. Ruby, Thyborøn
 5. R 500 Sophia Hametner, 2 542, John-Anker Hametner Larsen, Christiansø/Thyborøn
 6. E 727 Jette Kristine, 2 420, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 7. L 227 Grethe Hviid, 2 085, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 8. L 854 Helle Ronny, 1 979, P/R Helle Ronny L 854, Thyborøn
 9. S 144 Themis, 1 800, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 10. S 205 Ceton, 1 607, Gifico ApS, Skagen
 11. L 673 Meilsø, 949, P/R Meilsø (Knak), Thyborøn
 12. L 573 Hallingsø, 918, P/R Hallingsø (Knak), Thyborøn
 13. AS 202 Neptun, 680, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 14. L 421 Cadiz, 605, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn

Fisket domineras av John-Anker Hametner Larsen som har en flotta med äldre båtar som bara används till industrifiske säsongsvis. En del av båtarna används till brislingfiske och en del till sperlingfiske. Han sköter också bemanningen på en del båtar som ägs av andra, exempelvis E 727 Jette Kristine vars ägarbolag Jette Kristine E 727 ApS ägs av Rylo Danmark ApS. Detta företag ägs i sin tur av samma familj som äger svenska Rylo AB som är moderbolag till Themis Fiskeri A/S. Jag kallar denna grupp av företag för Themiskoncernen.

Svenskägda båtar och företag har tidigare inte fiskat sperling men utgjorde 5 av de nio största företagen och 3 av de sju största företagen år 2019.

Landningar av sperling per företag 2019, båt, ton, ägare, hemort

 1. Hametner Larsen, 10 118, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 2. Themis-koncernen, 4 220, fam. Ryberg/Lorentsson, Skagen
 3. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 3 511, fam. Jansson, Thyborøn
 4. P/R Lonny Hedvig, 3 008, Hovgaard Schmidt, Thyborøn
 5. P/R Helle Ronny L 854, 1 979, Conrad Hviid och Niki Andersen, Thyborøn
 6. Meilsø/Hallingsø, 1 867, fam. Knak, Thyborøn
 7. Gifico ApS, 1 607, fam. Claesson, Skagen

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!