Svenska landningar av tobis 2019

Tobis är en fisk som enbart fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja i ett fiske som bedrivs i Nordsjön. Det finns flera arter av tobis och utbredningen omfattar även Skagerak, Kattegatt och Östersjön. I Östersjön, främst vid Skånekusten, fiskades tobis i gamla tider och användes då till föda. Men i moderna tid har det inte funnits något tobisfiske i Östersjön även om där finns en del tobis.

Det svenska tobisfisket bedrivs att ett fåtal båtar från Göteborgs-området. Det är i stort sett samma båtar som också fiskar skarpsill i Nordsjön. Huvuddelan av den tobis som fångas landas av danska fiskebåtar med Norge på andra plats.

GG 505 Polar

Landningar av tobis per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

  1. GG 505 Polar, 2 741, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
  2. GG 764 Astrid, 2 257, Astrid Pelagic AB, Rörö
  3. GG 206 Ahlma, 2 167, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
  4. GG 229 Clipperton, 1 412, B-C Pelagic AB, Donsö
  5. GG 330 Carmona, 579, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
  6. GG 203 Ginneton, 568, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
  7. GG 218 Västfjord, 563, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
  8. GG 778 Lövön, 454, Lövön AB, Rönnäng

Båt GG 330 Carmona har sålt sin båt och GG 206 Ahlma har numera dansk flagg. GG 505 Polar har använts för att fiska den tobis som GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland har fiskerättigheter för.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!