Utkastförbudet efterlevs inte enligt EU

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) har i samarbete med medlemsstaternas kontrollexpertgrupper (CEG) genomfört en utvärdering av efterlevnaden av landningsskyldigheten (utkastförbudet) i utvalda fiskerier i Nordsjön och Nordatlanten. Huvuddelen av det kontrollerade fisket är brittiskt. Utvärderingen genomfördes under perioden 2015-2017 för makrillfiske (pelagiskt fiske) och över 2016-2017 för demersalt nordsjöfiske som är inriktat på torsk, rödspätta och tunga samt för demersalt fiske i Nordatlanten som är inriktat på kolja, kummel och vitling.

Utvärderingen använde sig av fem olika metoder för att mäta om fiskebåtarna och yrkesfiskarna agerade i enlighet med landningsskyldigheten, och dämpade också den låga tillgängligheten av referensdata som erhölls vid havsinspektioner där fångstkompositionen bedöms.

De övergripande resultaten tyder på att bristande efterlevnad av landningskyldigheten verkar ha varit utbredd under utvärderingsperioden. I detta sammanhang kan det sägas att utvärderingen för makrillfisket är baserad på gissningar och beräkningsmoduler. Några mätningar och observationer finns inte. Beräkningsmodellerna utgår också från att det handlar om ett konsumentfiske där större fiskar ger mer betalt. Bifångsterna är små i detta fiske så det är uppgradering som kan vara problemet. För industrifiske (huvuddelen av det pelagiska svenska fisket) gäller inte detta då all fisk ger samma betalning oavsett storlek.

Problemen i det demersala fisket handlar i huvudsak om fiske med bottentrål där utkast är vanligare än i fiske med andra. redskap såsom backor (långrev) och garn.

Utvärderingen konstaterar också att det är svårt att kontrollera landningsskyldigheten om bara fysiska inspektioner används. Fiskbåtarna är långt ute till havs och det finns små möjligheter för kontrollpersonal att komma ombord, speciellt vid hårt väder. I det pelagiska fisket kan båtarna vara ute till havs i många dagar. Utvärderingen drar därför slutsatsen att system för kameraövervakning av fångsten är det enda sättet säkerställa en fungerande övervakning av landningsskyldigheten.

Kameraövervakning av fångsten kräver dock också andra åtgärder för att det ska kunna fungera. Nämligen avskaffande av större delen av all teknisk och administrativ detaljreglering. Något som faktiskt kan innebära ökad frihet för de berörda yrkesfiskarna.

Utkast av arter där överlevnaden är god (exempelvis kräfta), där ”de minimis”-regler gäller ( där utkasten har mindre betydelse, gäller exempelvis vitlinglyra inom svenskt fiske) och där inga kvoter finns (exempelvis skrubba och sandskädda). Så utkast är inte helt förbjudet förutom för kvoterade arter som omfattas av landningsskyldigheten och inte omfattas av något av undantagen.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!