Otillräckligt och delvis felaktigt i Forskning & Framsteg om fiske

Forskning och Framsteg (FoF)är Sveriges ledande vetenskaapliga tidskrift för allmänheten. Det senaste numret innehåller flera artiklar om fiske. Men de är delvis felaktig. Framförallt är det grundfakta som är felaktiga. Bland annat påstås att majoriteten av svenska fisk går till foder. Det är felaktigt. Att bara 17% skulle gå till konsumtion är också felaktigt. Att välrenommerade FoF delvis har helt fel beror på att de helt förlitar sig på en rapport från Havsmiljöinstituet som också är mycket tveksam. Den är i flera avseenden inte heller korrekt, men det förstår inte journalisterna på FoF därför de är i stort sett okunniga om fiske. Precis som det brukar vara med journalister alltså.

Majoriteten av den fångade fisken går till fiskmjöl och fiskolja som sen blir ingredienser i foder. Fodret används för att producerar livsmedel och går till såväl odlad lax som kycklingar, grisar och andra djur som sen äter. Faktum är att det går åt mindre än ett kilofisk för att producera 1 kilo lax. Med andra ord så blir huvuddelen av det som används till foder i slutändan fisk för konsumtion. Att inte nämna detta ger en felaktig bild av fisket i Sverige. Den svenskfångade fisk som i huvudsak används till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning är skarpsill och sill från Östersjön. Denna går inte att sälja till konsumtion då fet fisk från Östersjön länge innehållit för mycket miljögifter och därför har marknaden för den försvunnit. När fiskmjöl och fiskolja tillverkas av fisken kan miljögifterna tas bort. Det är alltså ett sätt att kunna använda fisken till att producera fisk för konsumtion av fisk som annars inte kunnat användas.

Även siffror som används i FoF är i vissa fall felaktiga och stämmer inte med vad som redovisas i Havsmiljöinstitutets rapport. Totalt fiskades 85 118 ton direkt till konsumtion år 2018 (FoF påstår att det var 81 000 ton). Det är 40% av all landad fisk, inte 17% som FoF påstår.  Av detta beräknas 34 000 ton (om nu den siffran stämmer)  vara restprodukter (rens etc) och de används för att tillverka fiskmjöl och fiskolja. 129 859 ton fiskades och användes till direkt till fiskmjöl, fiskolja och foder. Hur mycket som går till fiskmjöl och fiskolja är lite oklart men vi kan utgå från att de föds upp mer än 130 000 ton lax på den fisk och det fiskrens som används till att producera fiskmjöl och fiskolja. En stor del av fiskoljan går dessutom direkt till mänsklig konsumtion (omega 3-produkter).

De 17% som FoF anger konsumeras är vad Havsmiljöinstitutet gissar konsumeras inom Sverige av det somf iskas av svenska yrkesfiskare. Men deras gissningar kring detta är i flera fall ytterst tveksamma och uppgifterna om exporten (dvs landningar utomlands) är direkt felaktiga när det gäller makrill då nästan allt landas utomlands. Mycket av det som landas utomlands kommer dessutom tillbaks till Sverige som bearbetad fisk och äts här. Dessutom är mycket av det som formellt landas av danska fisket i verkligheten landat av svenska fiskare med danskflaggade båtar. Det är också orimligt att räkna på siklöjefisket på det sätt som Havsmiljöinstitutet gjort.

Dessutom tycks svenska fångster av konsumtionsfisk i Nordatlanten och Nordsjön inte ingå i beräkningarna förutom när det gäller tobis, en ren fiskmjölsfisk. Det är sannolikt anledning till de märkliga siffrorna för makrill och det snedvrider beräkningarna. Felkällorna är så stora att i stort sett hela rapporten från Havsmiljöinstitutet bara blir gissningar.

Det mesta av fisken som används till foder blir alltså i slutändan konsumtionsfisk eller andra konsumtionsvaror. Huvuddelen av den fisk som svenska yrkesfiskare fångar används alltså till konsumtion, direkt och indirekt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!