Danska fiskerättigheter för sill 2020 – båtar och företag

Sill är liksom i Sverige den viktigaste fisken i det pelagiska fisket i Danmark. Medan svenskt sillfiske främst sker i Östersjön och Skagerak men även i Nordsjön och Norska havet sker danskt sillfiske främst i Nordsjön men även i Skagerak, Norska havet och Östersjön. Sillfisket i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Norska havet är i första hand ett konsumtionsfiske medan fisket i Östersjön är ett fiske för industriändamål.

De båtar som fiskar sill och har fiskerättigheter för sill består av tre grupper, dels de stora trålare och snörpvadsbåtar som också fiskar makrill och blåvitling, dels en grupp med trålare som huvudsakligen fiskar olika fiskarter som tobis, brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra) för industriändamål (dvs för användning till fiskmjöl och fiskolja) och slutligen en mindre grupp med små trålare som främst fiskar sill för konsumtion i Skagerak, Kattegatt och västra Östersjön.

Dominerande hemmahamnar för de båtar som har fiskerättigheter för sill är Skagen och Hirtshals.

HG 264 Ruth. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 264 Ruth, 2 927, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 2. S 349 Gitte, 2 760, Gitte Henning A/S, Skagen
 3. HG 333 Isafold, 2 586, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 4. HG 265 Asbjørn, 2 464, Asbjørn A/S, Hirtshals
 5. HG 62 Beinur, 410, Beinur A/S, Hirtshals
 6. E 349 Cattleya, 409, Cattleya A/S, Esbjerg

P/R HG 333 Isafold ägs av paret Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen men HG 333 Isafold sköts av företaget Isafold Invest ApS som till 94% ägs av samma par och till 6% av Kristian Larsen.

S 349 Gitte. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för nordsjösill 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 11 504, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 8 683, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. S 264 Astrid, 7 048, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 4. HG 264 Ruth, 6 976, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 5. HG 62 Beinur, 4 146, Beinur A/S, Hirtshals
 6. HG 265 Asbjørn, 4 034, Asbjørn A/S, Hirtshals
 7. L 920 Tina Jeanette, 3 326, P/R L 920 Tina Jeanette, Thyborøn
 8. E 349 Cattleya, 2 333, Cattleya A/S, Esbjerg
 9. S 144 Themis, 1 860, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 10. E 727 Jette Kristine, 1 253, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 11. S 205 Ceton, 532, Gifico ApS, Skagen
 12. AS 202 Neptun, 450, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 13. HM 379 Lingbank, 313, Lingbank A/S, Hanstholm
 14. HM 281 Mercy, 202, Larsen, Hanstholm

Themis Fiskeri A/S ägs av svenska Rylo AB till 100% medan Jette Kristine E 727 ApS ägs av danska Rylo Danmark ApS. Rylo Danmark ApS och Rylo AB har samma ägare, familjen Ryberg/Lorentsson. P/R L 920 Tina Jeanette ägs av Brdr. Langer A/S till 75% och av Jan Torp Nielsen som innehar 25%.

HG 333 Isafold

Fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 1 582, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 1 324, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. HG 265 Asbjørn, 728, Asbjørn A/S, Hirtshals
 4. S 264 Astrid, 674, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 5. S 464 Stella Nova, 600, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 6. S 144 Themis, 486, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 7. AS 202 Neptun, 367, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 8. HG 62 Beinur, 367, Beinur A/S, Hirtshals
 9. FN 267 Emilie, 228, FN 267 Emilie ApS, Strandby
 10. H 10 Hanne, 208, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 11. HG 264 Ruth, 204, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 12. H 218 Mette, 199, Leif Aage Larsen. Gilleleje
 13. HM 281 Mercy, 198, Larsen, Hanstholm
 14. H 45 Lone, 182, Jakob Jørgensen, Gilleleje

Fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. H 10 Hanne, 111, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje

HM 379 Lingbank. Bild: DPPO

Fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 750, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HM 379 Lingbank, 471, Lingbank A/S, Hanstholm
 3. S 206 Ahlma, 420, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 4. S 144 Themis, 403, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 5. E 727 Jette Kristine, 386, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 6. H 10 Hanne, 311, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 7. H 45 Lone, 299, Jakob Jørgensen, Gilleleje
 8. HG 62 Beinur, 250, Beinur A/S, Hirtshals
 9. H 218 Mette, 180, Leif Aage Larsen. Gilleleje
 10. AS 202 Neptun, 173, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå

Totala fiskerättigheter för sill per båt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 349 Gitte, 16 596, Gitte Henning A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 12 612, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. HG 264 Ruth, 10 119, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. S 264 Astrid, 7 789, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 5. HG 265 Asbjørn, 7 226, Asbjørn A/S, Hirtshals
 6. HG 62 Beinur, 5 173, Beinur A/S, Hirtshals
 7. L 920 Tina Jeanette, 3 326, P/R L 920 Tina Jeanette, Thyborøn
 8. S 144 Themis, 2 797, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 9. E 349 Cattleya, 2 771, Cattleya A/S, Esbjerg
 10. E 727 Jette Kristine, 1 761, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 11. AS 202 Neptun, 998, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 12. HM 379 Lingbank, 813, Lingbank A/S, Hanstholm
 13. S 205 Ceton, 700, Gifico ApS, Skagen
 14. S 464 Stella Nova, 650, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 15. H 10 Hanne, 630, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 16. H 45 Lone, 536, Jakob Jørgensen, Gilleleje
 17. S 206 Ahlma, 420 , Ahlma Danmark ApS, Skagen
 18. H 218 Mette, 420, Leif Aage Larsen. Gilleleje

Totala fiskerättigheter för sill per företag 2020, namn, ton, ägare, hemort

 1. Gitte Henning A/S, 16 596, Henning Kjeldsen, Skagen
 2. P/R HG 333 Isafold, 12 612, Mølgaard/Jørgensen, Hirtshals
 3. Rederiet Ruth A/S, 10 119, Madsen, Hirtshals
 4. Astrid Fiskeri A/S, 7 789, Astrid Fiske AB (Johansson), Skagen
 5. Asbjørn A/S, 7 226, Magnusen, Hirtshals
 6. Beinur A/S, 5 173, Tindskard, Hirtshals
 7. Rylo (Themis), 4 558, Ryberg/Lorentsson, Skagen
 8. P/R L 920 Tina Jeanette, 3 326, Langer, Thyborøn
 9. Cattleya A/S, 2 771, Pedersen, Esbjerg
 10. Odeskar Fiskeri A/S, 998, Andersson, Grenå
 11. Lingbank A/S, 813, Rasmussen, Hanstholm
 12. Gifico ApS, 700, Claesson, Skagen
 13. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 650, Bryngelsson, Skagen
 14. H 10 Hanne, 630, Jens Evald Seestern Petersen. Gilleleje
 15. H 45 Lone, 536, Jakob Jørgensen, Gilleleje
 16. Ahlma Danmark ApS, 420, Ahlström & Magnusson, Skagen
 17. H 218 Mette, 420, Leif Aage Larsen. Gilleleje
 18. HM 281 Mercy, 400, Larsen, Hanstholm

Av de 18 företag (koncerner) som har fiskerättigheter för 400 ton sill eller mer så är 6 stycken, dvs 1/3, svenskägda.

Källa till uppgifterna är Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister och CVR

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!