Danska fiskerättigheter för tobis 2020 – båtar och företag

Tobis är tillsammans med brisling (skarpsill) den viktigaste fisken för den danska fiskmjöls- och fiskoljeindustrin. Fisket bedrivs med så kallad semipelagisk trål vilket är en bottentrål som inte rör botten lika mycket som en vanlig bottentrål och dessutom har tråldörrar som inte rör botten. Fisket bedrivs på grusbottnar vilka inte är känsliga för trålning.

Fisket av tobis bedrivs i Nordsjön, till stor del på brittiskt vatten. De båtar som ägnar åt tobisfiske består i huvudsak av tre grupper, dels stora trålare och snörpvadsbåtar som också fiskar makrill, blåvitling och sill. dels båtar som enbart fiskar industrifisk som tobis, brisling och sperling (vitlinglyra) och slutligen en grupp av mindre trålare som ägnar sig åt blandat fiske.

S 264 Astrid. Bild: Astrid Fiskeri A/S

Fiskerättigheter för tobis 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 264 Astrid, 17 583, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 2. HG 333 Isafold, 15 648, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. S 349 Gitte, 15 284, Gitte Henning A/S, Skagen
 4. HG 265 Asbjørn, 14 424, Asbjørn A/S, Hirtshals
 5. S 205 Ceton, 11 732, Gifico ApS, Skagen
 6. E 349 Cattleya, 11 011, Cattleya A/S, Esbjerg
 7. L 25 Aslan, 9 708, Fiskeriselskabet 2BIS ApS, Thyborøn
 8. HM 379 Lingbank, 9 394, Lingbank A/S, Hanstholm
 9. HG 62 Beinur, 9 126, Beinur A/S, Hirtshals
 10. S 144 Themis, 8 942, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 11. HG 264 Ruth, 7 913, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 12. L 673 Meilsø, 6 373, Knak, Thyborøn
 13. S 464 Stella Nova, 5 331, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 14. L 229 Lykke Hametner, 5 265, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 15. E 727 Jette Kristine, 4 367, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 16. L 349 Birgitte, 3 908, August A/S, Thyborøn
 17. L 649 Martine, 3 908, Nordstrand Fiskeri ApS, Thyborøn
 18. AS 202 Neptun, 3 421, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 19. L 106 Monsun, 3 394, Christer og Lennart Fiskeri A/S,Thyborøn
 20. L 51 Nordstrand, 2 829, Lynge Fiskeri ApS, Thyborøn
 21. S 149 Birthe, 2 735, Gitte Henning A/S, Skagen
 22. L 573 Hallingsø, 2 215, Knak, Thyborøn
 23. L 227 Grethe Hviid, 1 954, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 24. S 206 Ahlma, 1 893, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 25. L 421 Cadiz, 1 747, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn
 26. RI 457 Kirsten Fjord, 1 069, fam. Lodberg, Hvide Sande
 27. R 500 Sophia Hametner, 977, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 28. L 273 Olga Ruby, 977, fam. Ruby, Thyborøn
 29. L 441 Hametner Senior, 977, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 30. SØ 77 Ida, 977, Kim Fredsøe ApS, Kalvø
 31. L 510 St. Anthony, 369, fam. Kloster, Thyborøn
 32. L 415 Stormy, 283, Mindbo ApS, Thyborøn

L 25 Aslan är en kvotbåt och huvudintressent i ägarbolaget är TripleNine-koncernen. Övriga delägare är Danny Ørts Anderssen, Niki Andersen, John-Anker Hametner Larsen, Michael Ruby, Andi Knak, Holger Lodberg och René Hovgard Schmidt.

Michael Ruby är för sin del huvudägare i L 273 Olga Ruby med 87,5% av andelarna i partrederiet som äger båten medan Holger Lodberg är far till ägarna av RI 457 Kirsten Fjord. Niki Andersen äger dessutom en tredjedel av L 520 Emmie Noah i vilken båt Michael Ruby och Danny Broe Langer också äger var sin tredjedel. Danny Broe Langer är också hälftenägare i Brdr. Langer A/S som äger 75 % av L 920 Tina Jeanette som har fiskerättigheter för sill.

Jette Kristine E 727 ApS ägs av Rylo Danmark ApS som har samma ägare som Rylo AB i Sverige som äger Themis Fiskeri A/S.

Henning Kjeldsen äger Gitte Henning A/S och hans fru äger Nordstrand Fiskeri ApS. Henning Kjeldsen sitter också i styrelsen för August A/S som formellt ägs av Kim Folmer Pedersen. Företaget adress är Henning Kjeldsens hemadress och kan sannolikt betraktas som kontrollerat av Henning Kjeldsen. Jag räknar både August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS till Gitte Henning-koncernen.

Familjen Knak (Leif Knak och Andi Knak) är huvudägare i L 573 Hallingsø och L 673 Meilsø. De äger tillsammans 60% i de två partrederier som äger båtarna. Övriga delägare är Dany Ørts Andersen och Rene Røn som har 20% var i bägge båtarna.

Fiskerättigheter för tobis 2020 per företag, namn, ton, ägare, hemort

 1. Kjeldsen-koncernen, 25 835, Henning Kjeldsen, Skagen
 2. Astrid Fiskeri A/S, 17 583, Astrid Fiske AB (Johansson), Skagen
 3. P/R HG 333 Isafold, 15 648, Mølgaard & Bjørn Jørgensen, Hirtshals
 4. Asbjørn A/S, 14 424, fam. Magnusen, Hirtshals
 5. Rylo (Themis), 13 309, fam. Ryberg/Lorentsson, Skagen
 6. Gifico ApS, 11 732, fam. Claesson, Skagen
 7. Cattleya A/S, 11 011, fam. Pedersen, Esbjerg
 8. TripleNine Group, 9 708, Koppernæs AS (fam. Koppernæs), Thyborøn
 9. Lingbank A/S, 9 394, fam. Rasmussen, Hanstholm
 10. Hametner-koncernen, 9 173, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 11. Beinur A/S, 9 126, fam. Tindskard, Hirtshals
 12. Knak-koncernen, 8 588, fam. Knak, Thyborøn
 13. Rederiet Ruth A/S, 7 913, fam. Madsen, Hirtshals
 14. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5 331, Bryngelsson, Skagen
 15. Odeskar Fiskeri A/S, 3 421, fam. Andersson, Grenå
 16. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 3 394, fam. Jansson, Thyborøn
 17. Lynge Fiskeri ApS, 2 829, Lindy Lynge, Thyborøn
 18. Ahlma Danmark ApS, 1 893, fam. Ahlström & Magnusson, Skagen
 19. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 1 747, Berndtsson & Börjesson, Thyborøn
 20. RI 457 Kirsten Fjord, 1 069, fam. Lodberg, Hvide Sande

Av de 20 företag (koncerner) som har fiskerättigheter för mer än 1 000 ton tobis är 8 stycken svenskägda, ett norskägt och 3 stycken ägda av färingar.

Uppgifterna kommer från Danska skeppsregistret, Fiskeristyrelsen och CVR

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!