Polskt tjuvfiske återigen ett problem

Det polska fisket i Östersjön är ett ständigt problembarn. Tjuvfiske av torsk och lax har förekommit i flera årtionden. De fiskar lax och redovisar den som öring, de landar mer torsk än vad de har kvot för osv. Stora trålare fiskar nu, enligt den svenska regeringen, i vatten där det inte är tillåtet :

Från den 1 maj får fisket i södra Östersjön egentligen bara bedrivas med fartyg som är mindre än tolv meter och som fiskar på max 20 meters djup.

Avsikten är att skydda främst torsken under lekperioden – fast det tycks inte alla ta så allvarligt på. Åtminstone anser sig regeringen nu ha fått bekräftat att polska fartyg bryter mot reglerna i den polska ekonomiska zonen i sydöstra Östersjön.

– Det som är konstaterat är att polska fiskefartyg fiskar framför allt skarpsill i de här vattnen, i direkt strid med det som är överenskommelsen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till TT.

Samma regler måste gälla för alla länders fiskare. Detta oavsett om vi tycker fiskeförbudet är vettigt eller dåligt. Jag tycker beslutet är felaktigt men nu råder fiskeförbud och då gäller det alla länders yrkesfiskare, även polska yrkesfiskare. Detta då allt annat medför illojal konkurrens. Polskt tjuvfiske var dock väntat då den polska regeringen inte vidtagit några som helst åtgärder för att kompensera sina yrkesfiskare för inkomstbortfallet. Dessutom är den polska fiskeflottan alldeles för stor och inte heller har den polska regeringen gjort tillräckligt för att minska storleken på fiskeflottan.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!