Austevoll Seafood

Austevoll Seafood ASA (AUSS) är Europas största fiskeriföretag och därmed också Norges största. 1981 grundades Austevoll Havfiske AS av Helge Møgster, Ole Rasmus Møgster och deras far Alf Møgster.

År 1987 grundade Helge Møgster tillsammans med Kjell-Inge Røkke och Harald Torgersen American Seafoods Inc i USA. 1993 köptes de två andra ut ur det US-amerikanska företaget och Røkke blev ensam ägare. På grund av ny US-amerikansk lagstiftning år 1998 sålde Røkke hela de US-amerikanska företaget år 2000.

1991 expanderade företaget till Chile efter att de tagit över EWOS fiskeflotta i landet. Med tiden expanderade verksamheten till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning genom köp av FoodCorp Chile SA år 2003.

2006 investerade företaget i norsk och peruansk fiskmjöls- och fiskoljeindustri genom köp av Welcon Invest AS respektive Austral Group SAA. Samma år börsnoterades bolaget. 2007 såldes fiskodlingsverksamheten i AUSS till Lerøy Seafood Group ASA varvid AUS blev huvudägare i Lerøy med 34% av rösterna. Ett år senare blev AUSS majoritetsägare i Lerøy Seafood Group ASA som är ett av världen största fiskodlingsföretag.

2014 fusionerade Norway Pelagic AS, Welcon Invest AS och Egersund Fisk AS till ett nytt storts fiskmjöls- och fiskoljeföretag som fick namnet Pelagia AS. Ägare är Austevoll Seafood ASA och Kvefi AS med 50% var. Kverva AS äger 73,37% av Kvefi AS.

Austevoll Seafood ASA har totalt 6 800 anställda i en lång rad länder. Huvuddelen av de anställda finns i Lerøy Seafood Group ASA. Fiskeriverksamhet finns i Chile genom dotterbolaget FoodCorp Chile SA, i Peru genom dotterbolaget Austral Group SAA och i Norge via bolaget Br. Birkeland AS som ägs till 42,92%. Familjen Birkeland äger cirka 35% medan Helge Møgster själva via Møgsterbas AS äger 5,92% och Vibekke Bjånes Møgster äger 2,61%. Br. Birkeland AS omsatte 407 miljoner norska kronor år 2019.

Br. Birkeland AS bedriver pelagiskt fiske med 2 båtar och dessutom krabbfiske med en båt genom dotterbolaget Opilio AS. Företaget startades av bröderna Arne, Harald, Lars, Hallvard Bertin och Alf Birkeland tillsammans med Nils Gunnar Bjånes år 1960 genom inköp av en tidigare valfångare som byggdes om till fiskebåt. 1995 omvandlades partrederiet till aktiebolag.

Austral Group SAA har 19 pelagiska fiskebåtar, 4 fiskmjöls- och fiskoljefabriker, 2 konservfabriker och 1 frysanläggning i Peru. Bolaget är en av de större innehavarna av anchovetakvot i Peru. Anchovetafisket är i konkurrens med fisket av alaska pollock i Berings hav och Stilla Havet världen största fiske. FoodCorp Chile SA bedriver fiskeriverksamhet, fiskmjöls- och fiskoljetillverkning, konservfabrikk och frysanläggning. De innehar 8% av den chilenska kvoten på taggmakrill och även en kvot för anchoveta. Br. Birkeland AS har 3 stora fiskebåtar och är en stor innehavare av fiskerättigheter för sill, blåvitling och makrill i Norge. Totalt landar de tre fiskeribolagen omkring 500 000 ton fisk per år.

Lerøy Seafood Group AS (LSG) är förutom att vara ett av världens största laxodlings- och laxförädlingsföretag även ägare av ett av Norges största fiskeriföretag, Lerøy Havfisk AS (tidigare Havfisk ASA och Aker Seafood ASA). Lerøy Havfisk AS äger via dotterbolaget Havfisk Finnmark AS äger 10 stora demersala trålare samt är största innehavare av fiskerättigheter för torsk i Norge. Omsättningen i Lerøy Havfisk ASA var 1 546 miljoner norska kronor år 2019. Detta företag köptes 2016, samma år som Lerøy också köpte Norway Seafoods AS (idag Lerøy Norway Seafoods AS). Lerøy driver en mängd fiskindustrier i Norge, Sverige, Frankrike, Portugal, Turkiet och Spanien. I Lerøy finns det totalt 4 500 anställda. Företaget har lax- och öringodlingar i Norge samt äger 50% av Norskott AS som äger fiskodlingsföretaget Scottish Sea Farms Ltd med 5 fiskodlingar i Skottland.

Vidare har Austevoll Seafood ASA dotterbolaget (äger 55% av aktierna) Br. Birkeland Farming AS som också odlar lax vid 6 anläggningar i dotterbolaget Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS.

Delägda Pelagia AS har sammanlagt 700 anställda och driver 8 fiskmjöls- och fiskoljefabriker i Norge, Irland och Storbritannien, tre foderfabriker samt 14 fiskbearbetningsfabriker i Norge, en i Danmark och en på Shetland (tidigare hette den Shetland Catch) som ägs till 77%.

Omsättningen i Austevoll Seafood AS år 2019 var 26 835 miljoner norska kronor. Styrelsen består av Helge Singelstad, Oddvar Skjegstad, Lill Maren Møgster, Helge Møgster, Siren Merete Grønhaug, Eirik Drønen Melingen och Hege Charlotte Bakken. VD är Arne Møgster. Huvudägare i Austevoll Seafood ASA idag är fortfarande familjen Møgster med 55,55% av röster och aktiekapital via holdingbolaget Laco AS.

Förutom Austevoll Seafood AS är Laco AS huvudägare i offshorebolaget DOF ASA (51%) med cirka 4 000 anställda, Fitjar Mekaniske Verksted AS (100%) med 160 anställda och en del andra företag varav några med anknytning till fiskeribranschen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!