Sportfiskarnas pajaskonster och lögner om fisket i Bottenhavet fortsätter

Först producerade Sportfiskarna och Kustfiskarna Bottenhavet PO en falsk och felaktig rapport som redovisade en kraftig ökning av fisket i Bottenhavet som dock inte finns i verkligheten. För att möjliggöra den felaktiga statistiken uteslöt de alla uppgifter om det östtyska och ryska fisket i Bottenhavet under 1970- och 1980-tal. Dessutom redovisade inget finskt fiske innan 2003. Det finska fisket är normalt större än det svenska. Rapporten som de producerade är med andra ord inte värd pappret den är skriven på.

Nu använder de två organisationerna dessutom sin lögnaktiga rapport som källa när de skriver debattartiklar. Istället för att dra in rapporten och ändra de felaktiga uppgifterna som finns i den så upprepar de lögnerna igen och igen. Att en tidigare moderatpolitiker som Joakim Ollén från Sportfiskarna ljuger är jag inte förvånad över men yrkesfiskare som Carl-Åke Wallin och Dennis Bergman förvånar mig.

De två yrkesfiskarna är exempelvis mycket negativa till trålfiske vilket är märkligt för ingen av dem hade nog varit fiskare idag utan trålfisket. Wallin har en stor del av sitt liv i huvudsak fiskat med trål och utan Alvar Bergman och Hans Bergmans omfattande trålfiske hade ättlingen Dennis Bergman sannolikt inte varit yrkesfiskare idag. Både Wallin och Bergmans fiskade till stor del med bottentrål i Bottenhavet, ett mer problematiskt fiske än dagens flyttrålsfiske. När de använder förljugna rapporter som grund för en artikel om fisket i Bottenhavet förnekar de dessutom sitt arv som yrkesfiskare och sin egen historia. Att de överhuvudtaget samarbetar med Sportfiskarna, en organisation som i praktiken vill avskaffa allt yrkesfiske, är också väldigt förvånande.

Wallin påstår dessutom att redan på 1970-talet så försvann strömmingen (sillen) i Bottenhavet. En uppgift uppenbarligen är felaktig. Orsaken då var enligt honom det omfattande östtyska fisket i Bottenhavet. När han sen är med och tillverkar en rapport där detta fiske inte finns med så blir det onekligen ytterst märkligt. Det förefaller då onekligen som att Wallin medvetet har tillverkat en felaktig rapport om fisket i Bottenhavet.

Läs mer:

PS. Idag fiskar svenska yrkesfiskare cirka 10 000 ton sill i hela Bottenhavet och Bottenviken (delområde 30-31). Mest fiskar en båt från Gävle, GE 49 Arcadia, och en båt med hemmahamn i Öregrund, SM 53 Glomskär, som dock ägs av västkustfiskare. Vid mitten av 1970-talet fiskade svenska yrkesfiskare med bas i Bottenhavet cirka 5 000 ton och östtyska fiskare fångade troligen omkring 20 000 ton per år i slutet av 1970-talet. Men det kan också ha varit så mycket som 30 000 ton. Finska yrkesfiskare fångar idag cirka 20 000 ton i det aktuella området. Fisket är idag alltså marginellt större än i slutet av 1970-talet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!