Fiskarna som också driver restauranger

Igår var jag på en jättetrevlig fiskrestaurang med fin mat, Bryggvingen på västsidan av Lyr, en ö som ligger vid sydvästra hörnet av Orust, precis innanför Mollösund. Jag åt väldigt god torsk och njöt av den vackra bohuslänska miljön med klippor och hav. Restaurangen som startades 2012 ägs av yrkesfiskaren Erik Lyräng genom bolaget Bryggvingen AB. Hans fiskebåt är LL 97 Zenith. Att driva restaurang är ett sätt för yrkesfiskare att kunna tjäna mer på sitt fiske. Erik Lyräng är från en fiskarfamilj på Lyr som också äger en lite större gård på ön.

Genom att själva fiska, rensa och bearbeta samt tillaga och servera fisken får yrkesfiskaren ut hela värdet av fisken och inte bara det värde den har som orensad och obearbetad. Bryggvingen som också kokar sina egenfångade kräftor och driver fiskhandel i bottenvåningen på restaurangbyggnaden är dock ett av relativt få såna företag på Västkusten. Det tycks vara något vanligare bland insjöfiskare och i övrigt ligger de glest utspridda längs Sveriges kuster.

En annan fiskare på Västkusten som också driver en restaurang är Niklas Krafft som äger fiskeriföretaget LL 12 Fiske AB samt restaurang- och fiskhandelsföretaget Västsvenska Skaldjur AB som driver restaurangen på Orust Golfklubb där även hans fru Maria Krafft sitter i styrelsen. Orust Golfklubb ligger i Morlanda öster om Ellös på Orust. Niklas Krafft är urpsrungligen utbildad  kock som alltså också blivit fiskare. LL 12 Fiske AB äger han ihop med Andreas Flyborg Svedberg som är bosatt i Göteborg men alltså fiskar med en båt, LL 12 Nephrops, med hemmahamn i Ellös. Paret Krafft äger också två företag utan koppling till fiske, LifeStone AB och Bohusläns Bryggeri AB.

Längre söderut i Sverige hittar vi Blå Hoddans Fisk HB som bedriver fiske med bas i Limhamn samt fiskhandel och en mindre servering i Malmö. Båtarna de bedriver fiske med är MÖ 2 Majken, MÖ 54 Ebba och MÖ 65 Freja. Ägare av företaget är Tobias Hammar, hans far Hans Hammar och Sölve Stenberg. Bolaget är medlem i Öresund från båt till bord ekonomisk förening med varumärket Öresundsfisk.

I Skåne har vi också Branteviks Fisk AB på den östra kustens i det lilla samhället Brantevik, en gång i tiden, på den tiden segelfartyg var vad som fanns, en av Sveriges största redarorter.  Ett samhälle av skeppare, redare, sjömän och fiskare. Märkligt nog med två små hamnar då det ska ha varit en konflikt mellan olika delar av det lilla samhället. Idag är det främst en turistort där en stor del av husen ägs av stockholmare. I en av hamnarna, den södra, driver Branteviks Fisk AB som ägs av  Per Rosberg och Leif Rische en fiskbutik med en mindre servering. De äger också fiskebåten SIN 19 Arcona.

I Stockholm finns ett av de äldsta fiskeriföretagen av denna typ. Det är AB Wikströms Fisk på Möja som drivit en restaurangverksamhet sen 1990. De som driver och äger verksamheten är Rune Wikström, hans fru Inga-Lill Wikström och deras dotter Stina Wikström-Åbrandt. Familjen har fiskebåten SM 42 Kajsa som Rune Wikström fiskar med. Hemmahamn är Ramsmora hamn på Möja.

I Skärså utanför Söderhamn i Hälsingland finns ytterligare en restaurang som drivs av yrkesfiskare. Serveringen som drogs igång 2019 drivs av Skärså Rökeri som ägs av Daniel Westlund och Elenor Svensson. Företaget har som namnet visar också rökeriverksamhet. Dennis Westlund är dessutom yrkesfiskare som driver fiske i firman Westlunds Fisk med båtarna SN 8 och SN 30. Han är också medlem i Hälsingefiskarena som har ett eget varumärke.

Vid Saltharsfjärden utanför Norrsundet driver de tre kusinerna Magnus, Lars-Göran och Dennis Bergman yrkesfiske och restaurang i bolaget Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB. De har bland annat båtarna GE 16 och GE 20. Familjen Bergman har bedrivit fiske sen mitten av 1800-talet och etablerade sig i Salthars 1922. Anders Bergman, far till Dennis Bergman, fiskar med GE 57.

Ytterligare en bit norrut finns Kvarkenfisk som ägs av Gunnar Asplund via bolaget Kvarkenfisk AB. Kvaerkenfisk AB bedriver fiskhandel, fiskförädling och restaurangverksamhet i det lilla fiskeläget Rovögern (Rovågern). Restaurangverksamheten startade 2012. Bolaget ingår i en mindre koncern där moderbolaget heter Selene Shipping AB och systerföretagen är Eos Shipbroker AB och Rederi AB Kvarkenfisk. Eos Shipbroker är Sveriges ledande skeppsmäkleri när det gäller försäljning av fiskebåtar. Rederi AB Kvarkenfisk/Gunnar Asplund har fiskebåtarna UÅ 1 Eos III, UÅ 2 Kirke och UÅ 20 Selene.

I Norrland, närmare bestämt Norrfällsviken/mjällom finns också familjen Edlunds Höga Kusten Fisk AB. Familjen bedriver fiske med båtarna HND 18 Andreanna och HND 5 samt restaurangverksamhet och turistverksamhet (Norrfällsvikens Turism AB). De äger också bolagen Mjälloms Fisk AB och Höga Kust Fisk HB.

När det gäller insjöfiske verkar det vanligare att yrkesfiskarna där också driver restaurangverksamhet. Vid Ringsjön i Skåne finns CA Fisk (tidigare Adolfssons fisk) som driver restaurang i Fulltofta. Ägare är Carina Adolfsson som också är en av Sveriges få kvinnliga yrkesfiskare genom sitt fiske i RIngsjön.

I Unnaryd i Småland finns Tiraholms Fisk AB som bedriver yrkesfiske i Bolmen samt restaurangverksamhet, fiskbutik, hotellverksamhet. Restaurangverksamheten startade 2006. Ägare är Nils (Nisse) Ekwall och Eva Kirsebom Ekwall som driver verksamheten ihop med sina barn. Familjen Ekwall har ägt gården Tiraholm i nästan 100 år.

I Otterbäcken vid Vänern finns Otterbäckens Sjökrog (tidigare Badängens Rök & Fiskeri ) som ägs av Mats Kjellgren och och Fredrik Håsteen genom bolaget Badängens Rök & Fiskeri AB. De två bedriver yrkesfiske i Vänern samt restaurang och rökeri. de båtar de använder heter båtarna Löga I och II och de är medlemmar i Vänerlöjrom som har ett eget varumärke för löjrom.

Vid Mälaren finns ett par stycken fiskeriföretag som också driver restaurang och fiskbutik. Ett av dem är Borgåsundsfiskarn (Fiskarn i Borgåsund), idag ett företag som idag drivs av John Berglund, son till grundaren Tommy Berglund.

Ett annat företag vid Mälaren är Ängsö Fisk AB som drivs av Per och Pauline Vidlund. Ängsö Fisk bedriver yrkesfiske, driver rökeri, fiskbutik samt café och restaurangverksamhet. De har ett eget varumärke som jag missade att ta upp i mitt inlägg om varumärken.

Med tanke på Sveriges långa kust är antalet yrkesfiskare som driver restaurang förvånansvärt få. Det finns säkert fler än de jag berört i detta inlägg, men även om det är så finns väldigt få i Sverige. Förutom Wikströms har de flesta startat sina restauranger den senaste tioårsperioden. Det är ett bra sätt för en yrkesfiskare att tillgodogöra sig mer av värdet in den fisk de fångar och rimligen borde det kunna vara ett alternativ för många fler fiskare än vad som är fallet idag. Men att driva krog och restaurang kräver förstås också lite ordentliga kunskaper om att göra mat och det är väl bristen på sådan kunskap som hindrar de flesta från att driva serveringsverksamhet. Det finns många fler yrkesfiskare som själva driver fiskbutiker, fiskhandel och/eller fiskbearbetning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!