Sveriges största marina skyddsområden och fisket

Sveriges största marina skyddsområde är Hoburgs bank/Midsjöbankarna i Östersjön och inte Svenska högarna som många sportfisketidningar påstår. Hoburgs bank/Midsjöbankarna är huvudsakligen ett Natura-2000-område medan Svenska Högarna är ett naturreservat. Det finns hela 5 marina skyddsområden som är större än Svenska Högarna. Sportfiskejournalister tycks ha notoriskt svårt att kolla upp fakta och att förhålla sig korrekt till verkligheten. Det har tydliggjorts i samband med diskussionen om det pelagiska fisket i Östersjön.

De enda större marina skyddsområden där det förekommer yrkesfiske av nån väsentlig omfattning är Bratten, Kosterfjorden-Väderöfjorden och Gullmarsfjorden. I övrigt kan yrkesfisket betraktas som i stort sett obefintligt i de marina skyddområdena. I ett mindre marint skyddsområde, Balgö som ligger vid Hallandskusten i Kattegatt, förekommer också lite mer yrkesfiske.

I alla marina skyddsområden som ligger innanför trålfiskegränsen (4 sjömil, 3 sjömil i Halland/Kattegatt) och inte ingår i indragningområden förekommer ingen trålning förutom Kosterfjorden-Väderöfjorden och Gullmarsfjorden. De flesta marina skyddsområden ligger innanför trålfiskegränsen. I Kattegatt och Skagerak är långt över 20% av havsområdena skyddade på något sätt och i över 20% råder också förbud mot bottentrålning.

Totalt finns cirka 445 000 ha skyddat hav i Sverige i form av nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden. Detta inklusive det nya naturreservatet Svenska Högarna. Trålfiskeförbud råder på cirka 2,5 miljoner haDe områden som omfattas av trålfiskeförbud är alltså cirka 6 gånger så omfattande som de områden av havet som har marint områdesskydd.

Över 80% av havsbottnarna i grunda vatten (under 25 meter djupt) är skyddade från bottentrålning i Västerhavet (Skagerak och Kattegatt). I Östersjön omfattar skyddet 65 % av samma bottnar. För djupare vatten gäller att nästan 20% av alla bottnar är skyddade från bottentrålning i Västerhavet medan det i Östersjön endast rör sig om 5%. Detta enligt en rapport från SLU Aqua.

I de områden av Kattegatt och Skagerak som inte har trålfiskeförbud så fiskas det med trål i stort sett överallt. Cirka 96% av havsbottnen utanför de områden som har trålfiskeförbud berörs av bottentrålsfiske. I Östersjön trålas det med bottentrål på cirka 20% av bottnarna utanför de områden där trålfiske är förbjudet. Trålfiske med bottentrål förekommer alltså inte i större delen av Östersjön och just nu är det nästan obefintligt förutom vid siklöjefisket i Bottenviken. Detta då troskfiske för närvarande är förbjudet.

Marina skyddsområden, namn, yta i hektar, hav eller sjö, typ

 1. Hoburgs bank-Midsjöbankarna, 1 051 111, Östersjön, Natura-2000, Fiskeförbudsområde
 2. Vättern, 189 300, Vättern, Natura-2000, Naturreservat
 3. Nordvästra Skånes havsområde/Stora Middelgrund och Röde bank, cirka160 000, Kattegatt, Fiskeförbudsområde, Natura-2000, Naturreservat
 4. Bratten 120 878, Skagerak, Natura-2000, Fiskeförbudsområde
 5. Sydvästskånes utsjövatten (Falsterbo), 115 128, Östersjön, Natura-2000, Naturreservat
 6. Svenska Högarna, 60 971, Östersjön, Naturreservat
 7. Gotska Sandön-Salvorev, 60 495, Natura-2000, Östersjön, Naturreservat, Nationalpark, Fiskeförbudsområde
 8. Kosterfjorden-Väderöfjorden, cirka 60 000, Skagerak, Nationalpark, Natura-2000, Naturreservat, Fiskeförbudsområde
 9. Gräsö östra skärgård, 54 784, Bottenhavet, Naturreservat
 10. Örefjärden-Snöansskärgården, 47 584, Kvarken, Naturreservat, Natura-2000
 11. Trosa skärgård, 32 019, Östersjön, Naturreservat (flera stycken sammanhängande)
 12. Holmöarna, 24 210, Kvarken, Natura-2000, Naturreservat
 13. Millesvik och Lurö skärgård, 23 863, Vänern, Natura-2000, Naturreservat
 14. Finnsgrundet-Östra banken, 23 151, Bottenhavet, Natura-2000
 15. Värmlandsskärgården, 21 450, Vänern, Natura-2000, Naturreservat
 16. 8-fjordar, cirka 20 000, Skagerak, Fiskeförbudsområde, Naturreservat, Natura-2000
 17. Lilla Middelgrund, 17 840, Kattegatt, Natura-2000
 18. Fjärdlång-Utö, 16 520, Östersjön, Naturreservat (flera stycken sammanhängande), Natura-2000
 19. Kallfjärden, 16 016, Bottenviken, Naturreservat
 20. Vänta litets grund, 15 131, Bottenhavet, Natura-2000
 21. Bullerö-Bytta, 14 314, Östersjön, Natura-2000, Naturreservat
 22. Fladen, 13 292, Kattegatt, Natura-2000
 23. Ottenby rev, 12 685, Östersjön, Naturreservat
 24. Gullmarsfjorden, 11 395, Skagerak, Naturreservat, Naturvårdsområde
 25. Hävringe-Källskären, 11 104, Östersjön, Natura-2000, Djur- och växtskyddsområde
 26. Stor-Räbben, 10 141, Bottenviken, Naturreservat

Kansk har jag missat nåt större sammanhängande skyddat område. Ber om ursäkt för det i så fall.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!