Yrkesfiskare och fiskeriföretag som också driver och äger fiskindustri

De flesta pelagiska fiskeriföretagare i Sverige kan sägas vara delägare i fiskindustrier genom att de är intressenter i FF Skagen Fond och det gäller också de fiskare på den svenska västkusten som är medelemmar i Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) som äger Västkustfisk SVC AB.

FF Skagen Fond är huvudägare i FF Skagen A/S som driver fiskmjölsfabriker i Skagen och Hanstholm och dessutom huvudägare i Scandic Pelagic A/S med 70% av aktierna och rösterna som har fiskindustriverksamhet i Skagen och Ålbæk samt mottagningsanläggningar och fryshus i Ronehamn och Västervik. I anläggningen i Ronehamn är pelagiska yrkesfiskare på Gotland huvudägare med Scandic Pelagic Västervik AB som minoritetsägare med 30% av aktier och röster. I Scandic Pelagic Västervik AB som är moderbolag för den svenska delen av koncernen äger danska Scandic Pelagic A/S all aktier och. Scandic Pelagic Västervik AB äger i sin tur 100% av Scandic Pelagic Ellös AB.

Den andre delägaren i Scandic Pelagic A/S är Västkustfisk SVC AB som innehar 30% av aktierna och rösterna. Västkustfisk SVC AB äger också 75% av skaldjursföretaget Bua Shellfish AB och 75% av fiskhandelsföretaget Sweden Seafood i Göteborg AB och är huvudägare Göteborgs Fiskauktion ek.för. med 50% av andelarna.

Scandic Pelagic Västervik AB äger för sin del 29% av det polska fiskeriföretaget DP Pelagic z.o.o, FF Skagen A/S äger 14% och Västkustfisk SVC AB äger 14%. Resten ägs av det polska företaget Gadus S.p.z.o.o.

FF Skagen A/S är ett av världen största fiskmjölföretag och i styrelsen sitter Jens Borup, Jan Nicolai Hansen, Benny Rasmussen (Lingbank ApS), Fridalvur Tindskard (Beinur A/S), Steve Sørensen, Kim Knudsen, Odd Elisasen (P/f Havsbrun), Karl Henrik Johnsson och Erik Rejnholt Rasmussen. VD är Johannes Palsson. I styrelsen för FF Skagen Fond sitter Lise Bjørn Jørgensen (Rederiet Isafold A/S), Birgit Stenbak Hansen, Lars Tesgaard, Kent Sørensen, Jens Kofoed Stadum, Anders Gustafsson (Båt GG 330 Carmona AB), Jens Borup och Algirdas Ausra (Banginis UAB). Styrelsen avspeglar inte det faktum att majroiteten av intressenterna i FF Skagen Fond idag är svenska yrkesfiskare med svenskflaggade eller danskflaggade båtar.

Styrelsen i Scandic Pelagic A/S består av Jens Borup, Fridalvur Tindskard (Beinur A/S), Roger Sk ymne (Västkustfisk SVC AB), Christian Linde Espersen Kim Bennedsen, Peter Sjöholm (Västkustfisk SVC AB) och Erik Rejnholt Rasmussen. Även i detta bolag är Johannes Palsson VD.

Peter Sjöholm är VD i Västkustfisk SVC AB och ordinarie ledamöter i styrelsen är Roger Skymne, Claes Lennart Johansson, Bengt Olof Eliasson (Grebbestadfisk ek.för), Per Erik Abrahamsson, Hans Sjöberg, Henrik Karlsson (HJ Fiske AB), Leif Christian Henning och Erik Lyräng (Bryggvingen AB) med John Gunnar Knutsson (Knutsson Fiskeri KB), Ingemar Granqvist (Väderö Fisk KB), Thor Claesson (Fiskeri AB Ginneton), Sven Gert-Ove Gustafsson, Martin Arne Zachrisson (LL 455 Tornö HB), Jan Thomas Andersson (Glittfors Fiskeri AB), Reine Backman (B-C Pelagic AB) och Johan Karlsson (HJ Fiske AB) som suppleanter.

Exakt vilka svenska och svenskägda båtar som är intressenter i FF Skagen Fond är oklart men sannolikt de allra flesta stora pelagiska båtar. Några av dessa är GG 64 Astrid Marie, GG 764 Astrid och S 264 Astrid men om de är intressenter i FF Skagen Fond eller inte är oklart. De tillhör Astrid-koncernen (Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB) med familjen Johansson på Rörö som ägare. Astrid Fiske AB har dotterbolaget Astrid Fiskexport AB som driver fiskindustriverksamhet i Rönnäng.

Förutom de stora pelagiska fiskeriföretagen är det främst siklöjeföretag som bedriver egen fiskindustriverksamhet. De två största siklöjeföretagen med fiskindustriverksamhet är Guldhaven Pelagiska AB och BD Fisk AB. Ägare av Guldhaven Pelagiska AB som också bedriver fiske är Arnold Bodlund och Kent Karlsson. Ägare av BD Fisk AB är 31 personer (varav 23 yrkesfiskare) och bolaget är starkt kopplat till Norrbottens Kustfiskares PO. Styrelsen består av Folke Spegel, Ingvar Lerdin (HA 23 Ramona), Rune Oskar Routovaara och Tommy Innala. Många andra siklöjeföretag bedriver också egen tillverkning, exempelvis Perssons Löjrom AB (ägde PÅ 16 Brottsjö), Junköfiskarna (Bröderna Ökvist HB) (LÅ 17 Junkön och LÅ 19 Junkön), Sundströms Fiske AB (LÅ 18 Nova), Lindbloms Fisk AB (HA 89 Uddvik), Holms Fiske AB (LÅ 48 Sara II), Dag Hjelte AB (LÅ 23 Airon), Thomas Innala AB (LÅ 42 Lillan), Brändö Fisk AB (LÅ 35 Lilla Fridolf), Blomqvist & Son AB, Stefan Ökvist AB (LÅ 43 Nordanhav)  och Roland Karlsson Fiske i Piteå AB (PÅ 1 Räbben).

Dessutom finns det enstaka strömmingsfiskare som bedriver rökeriverksamhet och surströmmingstillverkning. Lars Ivan Hållstrand (GE 1) tillverkar surströmming under eget varumärke och familjen Bergman (GE 20) såväl som familjen Westlund driver rökeri. Även Rederiet Rönnskär AB bedriver egen fiskförädling med varumärket Vilda Fisken (Karl Åke Wallin och Leif Söderberg).

Även Badängens Rök & Fiskeri AB i Otterbäcken vid Vänern driver rökeri samt löjromstillverkning i likhet med många andra fiskeriföretag som fiskar siklöja i Vänern.

Sannolikt finns det många fler yrkesfiskare som driver småskalig filetering, rökerier och annat för att öka sina inkomster av fiske. Jag har säkert missat många.

Källor: Proff.se, Allabolag.se, Livsmedelsverket, Cvrapi.dk, Årsredovisningar

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!