FOR Group

Huvudägare i FOR Group med bas i Kaliningrad vid Östersjön är Ilija Klebanov. Företaget har också kontor och verksamhet i St. Petersburg och Murmansk.

2011 köptes det konkursade bolaget Sea Star Co Ltd som tidigare ägts av Asan Njudjurbekov.

Fisket bedrivs i flera olika bolag såsom Atlantrybflot JSC, Morskaya Zvezda JSC (Atlanttralflot, Maritime Star) som också bedriver fiskindustriverksamhet, LKT Company Ltd, Sea Star Co Ltd (heter idag förmodligen FOR Fishing),  och RPK Ryblot-FOR med flera. Fisket bedrivs i huvudsak i Nordatlanten och Barents hav efter arter som torsk, kolja, uer (kungsfisk), blåvilting, sill, makrill och blåvitling. Totalt har företaget fiskerättigheter för cirka 170 000 ton fisk. Koncernen har enligt sin hemsida 15 större fabrikstrålare, varav 4 ägs av Atlantrybflot, en av LKT, 4 av FOR Fishing (Sea Star Co Ltd) och 4 av RBK.

Atlantrybflot JSC, RPK Ryblot-FOR och FOR Fishing är dotterbolag till FOR-Petersburg LLC som är koncernens moderbolag. LKT Co Ltd är dock ett självständigt företag. Företagets stora fabrikstrålare syns ibland utanför Göteborg. De brukar ibland bunkra i staden på sin väg från Kaliningrad till Nordatlanten och Barents hav.

Omsättning och antal anställda i FOR-gruppens fiskeriföretag 2019, M USD, antal anställda

  • Atlantrybflot JSC, 44, 250
  • FOR Fishing Co Ltd, 14, 150
  • LKT Co Ltd, 31, 100
  • Morskaya Zvezda, 64, 230
  • RPK Ryblot-FOR, 39, 380

Källor: dnb.com, Ryska skeppsregistret

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!