Id – en gotlandsfisk?

Id är en karpfisk som idag i en liten utsträckning fiskas av yrkesfiskare kring Gotland som säljer den med varumärket Gutefisk. I Sverige är den ingen vanlig matfiske, men i Ryssland fiskas den i stor utsträckning. Det är en fisk som dock borde kunna fiskas mer då det är en bra matfisk I motsats till sin släkting braxen finns den dock inte med i Havs- och vattenmyndighetens översikt över svenska fisk- och skaldjursresurser.

Id. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Id kan nå en längd på över 60 cm, samt en vikt av 2 till 3,5 kg. Till kroppsformen liknar den mört men har kurvigare rygg. Under våren, från slutet av mars till början av maj, vandrar den stimvis upp i åar, bäckar och till och med diken, för att söka sina lekplatser på gräsbotten med sakta rinnande vatten. Efter leken vandrar de vuxna fiskarna tillbaka till sjön eller kusten. Som flera andra arter som vandrar upp i vattendrag för att leka har bestånden av id tagit skada av dammar som hindrar deras vandring. Ynglen håller sig sedan där tills fram i augusti, då det vandrar ut i sjöar och brackvatten. Id lever av vattenlevande ryggradslösa djur och ibland även mindre fiskar.

Att filea id är svårt då den innehåller många små ben vilket gjort att efterfrågan på braxen som matfisk är mycket liten. När det nu finns flera projekt som vill att vi ska äta mer karpfiskar inklusive id så handlar det därför om att utveckla sätt att förädla id som kan hantera problemet med många ben. Det har yrkesfiskarna på Gotland (Gutefisk) gjort när de inom ramen för projektet Baltic Fish utvecklat idburgare. Efterfrågan på idburgare har dessutom såpass att de börjat samarbeta med Guldhaven Pelagiska AB om produktionen och för att öka marknaden för idburgare och andra fiskprodukter för konsument av flundra som egentligen heter skrubbskädda (flundrerygg och rökt flundra) och skarpsill (bra att fritera och grilla).

Id innehåller höga halter av vitamin B12, vitamin D, vitamin B3 (niacin), vitamin B6, selen och fosfor.

Läs mer:

Läs mer om insjöfiske:

Andra fiskar som är nyttiga och bra att äta:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!