Slavarbete inom det internationella fisket

Satellitbilder och maskininlärning har i en studie med bland annat forskare från Halmstads universitet använts för att kartlägga risken för tvångsarbete (slavarbete) på fiskeflottor runtom i världen. Det är den första studien av detta slag som genomförts. 100 000 människor beräknas enligt studien arbeta på fiskebåtar som bedöms kunna befinna sig bland de där slavarbete kan misstänkas. Mellan 14 och 26 procent av de 16 000 fiskebåtar som undersökts visar enligt de aktuella forskarna tecken på att höra till de fiskebåtar där salvarbete kan misstänkas förekomma. Studien utgår ifrån AIS-data som tillgängliggjorts av Global Fishing Watch.

Riskfaktorer för tvångsarbete hittades genom att se hur 21 fiskebåtar som tidigare kopplats till tvångsarbete uppförde sig samt intervjuer med personer med NGO:er som arbetar med de aktuella frågorna. Hög risk anses främst finnas bland backebåtar (långrevsbåtar) och båtar som fiskar bäckfisk med automatpilkar (squid jiggers).

Detta är den första studien som använder satellitbilder och maskininlärning för att kartlägga tvångsarbete på fiskeflottor.

Den internationella arbetsorganisationen ILO uppskattar att 16 miljoner människor sitter fast i slavarbete. Bland dessa hör 11 procent till lantbruk-, jordbruk- och fiskeindustrin. Fisket står alltså för en mycket liten del av det misstänkta slavarbetet i världen

Fiskebåtar om hamnade bland de båtar som kan misstänkas för att eventuellt ha slavarbetare besökte framförallt hamnar i Afrika, Asien, Sydamerika, men även vissa delar av Europa, såsom Spanien och Irland. De var i huvudskak flaggade i asiatiska länder som Kina, Taiwan, Sydkorea och Japan. Detat tror jag i stor utsträckning är missvisande. Det mest omfattande slavarbetet finns på båtar som inte har AIS i länder Thailand, Kambodja, Indien och Indonesien. Det finns troligen inget slavarbete alls på japanska och sydkoreanska fiskebåtar. Sannolikt är det inte heller speciellt vanligt med slavarbete på fiskbåtar från Kina och Taiwan. De båtar undersökningen hittat är backebåter och bläckfiskbåtar som ligger ute mycket länge och långt från hemlandet. De använder omlastning till havs och går i stort sett aldrig in i hamn. Besättningar byts ibland samtidigt som omlastning sker. Det förekommer en del tjuvfiske, framförallt i bläckfiskflottan i Sydatlanten men det betyder inte på något sätt att salvarbete förekommer ombord. Däremot är det stor sannolikhet för mycket dåliga arbetsförhållanden på en hel del kinesiska båtar

Det är mycket ovanligt att hitta trålare bland de båtar som kan misstänkas för att ha slavarbetare ombord men vanligast är då ryska trålare som fiskar i Barnets hav och Ishavet. Jag tror inte det finns några som helst skäl att misstänka dem för slavarbete i någon större utsträckning. Däremot förekommer det säkert en del olagligt fiske och dåliga arbetsförhållanden.

Som jag ser det ger den aktuella rapporten en felaktig bild av var tvångsarbete och slavarbete inom fisket finns. Det är inte inom den mycket storskaliga fjärrfiskeflottan som salvarbetet ska eftersökas utan i helt andra fiskesegment. Därmed är deras metod också oduglig när det gäller att skapa en bättre situation i världens fiske. Metoden avspeglar främst västerlänningars skeva bild av och fördomar om hur det storskaliga fisket i världen går till och inte var det finns slavarbete. Deras utgångspunkter och därmed också deras slutsater är nog helt enkelt felaktiga.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!