Sveriges största fiskebåtar 2021

Under 2020 levererades 2 nya stora pelagiska fiskebåtar med svenska flagg till svenska ägare, GG 204 Tor-ön (Tor-ön Fiske AB) och GG 207 Torland (Torland Fiske AB). Dessutom skulle GG 64 Astrid Marie ha levererats till Astrid Pelagic AB. Så skedde dock inte men den är väl sannolikt i stort sett klar där den ligger vid Karstensens utrustningskaj i Skagen. Tonnaget för GG 64 Astrid Marie är beräknat av varvet och inte uppmätt.

En GG 206 Ahlma har dock tillkommit då en tidigare irländsk båt köptes från Danmark av Ahlma Fiskeri AB medan den gamla båten flyttats till Danmark som S 206 Ahlma-West. Någon ny GG 330 Carmona har ännu inte levererats till Båt GG 330 Carmona AB liksom inte heller någon ny GG 158 Sunnanland till Axfish AB som dock köpt en mindre båt, GG 158 Nimrod. B-C Pelagic har för sin del skaffat en danskflaggad båt, S 438 Bristol, som komplement till GG 229 Clipperton.

GG 64 Astrid Marie: Bild: Karstensens Skibsværft

Största svenska fiskebåtarna 2021 efter tonnage, båt, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. GG 64 Astrid Marie, 1 650, Rörö, Astrid Pelagic AB* (fam. Johansson)
 2. GG 229 Clipperton, 1 568, Donsö, B-C Pelagic AB (fam. Backman & Jansson)
 3. GG 203 Ginneton, 1 337, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton (fam. Claesson)
 4. GG 207 Torland, 1 310, Fiskebäck, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 5. GG 204 Tor-ön, 1 310, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB (fam. Ahlström)
 6. GG 505 Polar, 1 211, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 7. GG 206 Ahlma, 811, Önnered, Ahlma Fiskeri AB (fam. Ahlstörm & fam. Magnusson)
 8. GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB (fam. Arvidsson)
 9. GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB (fam. Johansson)
 10. GG 218 Västfjord, 601, Fotö, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)

*) ej levererad ännu

Att lista båtarna efter motorstyrka och längd ger samma båtar på topplistan. Enda skillnaden är att GG 5050 Polar hamnar lite längre upp då det är en lite äldre och smäckrare pelagisk båt. Istället har jag i år tänkt att vi ska titta lite på de största fisk- och räktrålarna.

Då det finns så många svenskägda båtar i Danmark kommer jag också att göra en lista över största svenskägda båtar i Danmark liksom en över största svenskägda utanför Sverige och Danmark.

Alla svenskägda båtar i andra länder är pelagiska båtar förutom en båt. Det är S 158 Saron i Danmark som jag inkluderar i listan över största svenska demersala fiskebåtar. Den båten ägs av Saron Fiskeri A/S som är ett systerföretag till August Fiskeri AB vilka båda ägs av familjen Jan-Erik Axelsson.

Det finns en demersal trålare som skulle ha levererats under 2020 men ännu inte är levererad, nämligen GG 500 Vingaskär. Tonnaget för GG 500 Vingaskär är beräknat av varvet och inte uppmätt.

GG 500 Vingaskär. Bild: Karstensens

Största svenska demersala fiskebåtarna 2021 efter tonnage, båt, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. GG 500 Vingaskär, 475, Vingaskär Fiskeri AB* (fam. Mats Johansson)
 2. S 158 Saron, 397, Skagen, Saron Fiskeri A/S (fam. Jan-Erik Axelsson)
 3. GG 707 Arkö, 305, Dyrön, Arkö Fiske AB (fam. Aronsson & Ivarsson)
 4. GG 150 Älvsborg, 315, Fiskebäck, Älvsborg Fiskeri AB (Ganefjord, Hermansson och Johansson)
 5. GG 44 Runavik, 273, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 6. GG 398 Westerö, 272, Hönö, Fiskeri Westerö AB (Larsson, Alfredsson och Esberg)
 7. GG 234 Kennedy, 263, Hönö, Jonas Klingander
 8. GG 181 Västerland, 228, Hönö, Västerland AB (fam. Sörenssson)
 9. GG 73 Ingun, 222, Fotö, Fiskeri AB Ingun (fam. Ivarsson)
 10. GG 201 Bravik, 221, Styrsö, Vingaskär Fiskeri AB (fam. Mats Johansson)

*) ej levererad ännu

Den kommande S 264 Astrid. Bild: Karstensens

När det gäller de allra största svenskägda båtarna i Danmark är det stora pelagiska trålare och snörpvadsbåtar det handlar om. De flesta båtar på listan är dock främst industritrålare som  fiskar skarpsill, tobis och vitlinglyra till fiskmjölsindustrin. Det finns dessutom en jättebåt som är beställd, en ny S 264 Astrid med ett beräknat tonnage på 4 800 bruttoton som dock ska levereras först under 2022.

S 264 Astrid. Bild: Astrid Fiskeri

Största svenskägda fiskebåtarna i Danmark 2021 efter tonnage, båt, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. S 264 Astrid, 2 352, Skagen, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Johansson)
 2. S 205 Ceton, 2 135, Skagen, Gifico ApS (Fiskeri AB Ginneton, Claesson)
 3. S 144 Themis, 1 568, Skagen, Themis Fiskeri A/S (Rylo AB, Ryberg/Lorentsson)
 4. S 464 Stella Nova, 1 023, Skagen, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Bryngelsson)
 5. S 438 Bristol, 810, Skagen, B-C Pelagic Danmark ApS (Backman & Jansson)
 6. AS 202 Neptun, 747, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S (Andersson)
 7. L 106 Monsun, 735, Thyborøn, Christer og Lennart Fiskeri A/S (Jansson)
 8. L 421 Cadiz, 672, Thyborøn, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS (Berndtsson & Börjesson)
 9. E 727 Jette Kristine, 638, Esbjerg, Jette Kristine E 727 ApS (Rylo Danmark ApS, Ryberg/Lorentsson)
 10. S 206 Ahlma West, 514, Skagen, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB, Ahlström och Magnusson)

När det gäller svenskägda båtar i andra länder handlar det främst om Litauen där svenskan Magnus Roth, som dock är bosatt i Norge, äger företaget Baltlanta UAB som har flera stora fabrikstrålare som är flaggade i lite olika länder. Familjen Kjellberg i Fiskebäck äger fiskbåtar som fiskar utanför Västafrikas kust och är flaggade i lite olika länder.

KL 870 Ieva Simonaityte

KL 870 Ieva Simonaityte. Bild: Baltlanta 

Största svenskägda fiskebåtarna i andra länder 2021 efter tonnage, båt, bruttoton, hemmahamn, land, ägare

 1. KL 870 Ieva Simonaityte, 7 765, Klaipeda, Litauen, Baltlanta UAB (Magnus Roth)
 2. KL 872 Simonas Daukantas, 7 765, Klaipeda, Litauen, Baltlanta UAB (Magnus Roth)
 3. Archimedes, 5 979, Mocamedes, Angola, Baltlanta UAB (Magnus Roth)
 4. Zander 2, 1 292, ??, Andorra, Zandic (fam. Kjellberg)*
 5. FIN-1150-T Windö 5, 1 059, Åbo, Finland, Kotka Fiskeri Oy AB (fam. Bryngeld & Cornelis Vrolijk)
 6. NC 336 Kristine, 973, Cuxhaven, Tyskland Kristin Fischerei Gmbh (Kristine Fiskeri AB, Karlsson, Hansson, Sköld & Bergman)
 7. Nordic, 966, Dakhla, Marocko, Zandic (fam. Kjellberg)
 8. NC 315 Victoria, 499, Cuxhaven, Victoria Fischerei Gmbh (Nicklason Fiskeri AB, Nicklasson & Arnesson)**
 9. WLA 193 Orka, 468, Wladyslawowo, Polen, DP Pelagic Spzoo (Västkustfisk SVC AB/FF Skagen)

*) exakt hur ägarförhållandena ser ut är inte klarlagt. Men båtarna kontrolleras med all sannolikhet av Kjellbergs och de har managementansvar.
**) det finns uppgifter som tyder på att båten är såld till Kutterfisch och att Victoria Fischerei Gmbh bara har managementansvar och bemanningsansvar. Båten fiskar för Kutterfisch oavsett hur ägandet ser ut.

Källor: EU:s fiskebåtsregister, Danska skeppsregistret, Fiskistofa, DNV:s fartygsregister, Ryska skeppsregistret och Marinetraffic

Läs mer:

Sveriges största fiskebåtar 2020

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!